שבת, 2/4/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  שבת, 2/4/1955

 

 

שבת,  2/4/1955

 

[בשבת, 2.4, לא כתב מ"ש יומן ולהלן ראשי הפרקים שהכין:]

 

בבוקר אצל ב"ג עד 12, שבתי מדוכא עד שאול.

שכבתי באפיסת כוחות.

אחרי הארוחה עם חיים – השקוע בבניין.

לקרייה: לאוסון וניקולס.

חזרה לדירה ולחולון ולירושלים.

פרסום הראיונות - עם ג.ר [גדעון רפאל] והמנכ"ל.

ספיר טילפן כי המשמרות בעינן, דוד עם שמחה גולן על הקישון.

מברק מיוליוס סימון.

ישיבת חברינו – ויכוח עד תהום, ללא סיכום – פתקתי לגולדה, אכזבתי מזאב שרף, ב"ג ישוחח עם הכלליים?

 

העתקת קישור