שבת, 26/3/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  שבת, 26/3/1955

 

 

שבת,  26/3/1955

 

[ביום זה לא כתב מ"ש יומן ולהלן ראשי הפרקים שהכין:]

 

בבוקר [ההתייעצות (במסגרת מצומצמת?) בעניין כיבוש עזה] אצל ב"ג עד 12, שבתי מדוכא עם שאול, שכבתי באפיסת כוחות.

אחרי הארוחה עם חיים - השקוע בבניין - לקרייה: לאוסון וניקולס.

חזרה לדירה ולחולון ולי-ם.

[על] פרסום הראיונות [עם שני השגרירים, האמריקני והבריטי] עם ג.ר. [גדעון רפאל] והמנכ"ל.

[יוסף] ספיר טילפן כי המשמרות [בנמל הקישון] בעינן. דין ודברים עם שמחה גולן של הקישון.

מברק מיוליוס סימון.

ישיבת "חברינו" [סבב שלישי של דיון בהצעת כיבוש עזה] - ויכוח עד תהום, ללא סיכום - פתקתי לגולדה, אכזבתי מזאב שרף. ב"ג ישוחח עם "הכלליים"?

 

העתקת קישור