מכתב 49 - יקירַי (בני המשפחה) - 3.11.1916
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 49 - יקירַי (בני המשפחה) - 3.11.1916
כותרת משנה  קושטא, ז' חשון, תרגום מצרפתית

 

תרגום מצרפתית

 

קושטא,  ז' חשון  [3.11.1916]

יקירַי,

 

 

זה יותך משבוע שלימודי בתעילימגיאה[1] הגיעו לקיצם. נתמניתי למועמד לקצין מילואים, דרגה ראשונה. בסה"כ יש שלוש דרגות הנקבעות לפי ההצטיינות בלימודים. אבל אל תראו בכך הצלחה גדולה. רוב התלמידים יוצאים בדרגה ראשונה.[2]

 

מאחר שהופרדתי ונקבעתי לתורגמן לא נשלחתי לחזית ולא למחנה מעבר אלא נשארתי בתעילימגיאה בפלוגה ה-14 היושבת ביַקַג'יק[3] (ליד בית הספר לירי), בציפייה לצו או להוראה או לצורך בתורגמן.[4] זה יכול להימשך יום אחד וגם כמה חודשים. אין נותנים לנו חופשה ואנו חייבים לצאת לאימונים יום יום. זה קצת לזרא אחרי יותר מ5-חודשי עבודה ברציפות. אבל אין ברירה. אני נמצא בחברה טובה. יש לי חבר אדריאנופולי[5] ושני ערבים תורגמנים. רק הקור המתחיל לשרור פה מקלקל קצת את מצב הרוח. כל היתר נסבל.

 

החבילה שהבטחתי לכם לשלוח דרך דמשק צריכה להישאר עכשיו פה, משום שהיא מכילה תרופות שאי אפשר להניחן בחבילה הגדולה עם החפצים הרגילים, שנשלחה לדמשק. לא ידעתי, שאיכות התרופות שבחבילה זו עלולה למנוע את שליחתה, ולכן הודעתי לכם ביטחון, שהחבילה תישָלח. עכשיו החבילה תישאר במחסן בציפייה להזדמנות אחרת. אחכה עוד 10- 15- יום ואם אראה שהדבר בלתי-אפשרי (הזדמנות חדשה זאת שעליה אני מדבר חייבת להיות אך ורק משלוח של תרופות), איאלץ למכור זאת פה בתנאים נאותים.[6]

 

חברי שרתוק[7] ראוי שיצטערו עליו. המסכן כבר היה בטוח שיעזוב שם ויצא לדרך, ויתראה עם הוריו וחבריו. הוא כבר נפרד מאיתנו והנה הוא חייב לדחות את החלום הזה, שהיה כה מתוק ונראה כה קרוב להתגשמות. הוא אנוס להישאר פה ולהמשיך את חייו העלובים. אבל הוא אינו צריך להיוואש וכן גם משפחתו. עדיין יש לו תקווה שיינָתן לו לצאת לדרך. אם לא - הוא יישאר פה אבל יקבל משׂרה מצוינת. המשׂרה הזאת מוכנה בשבילו כבר עכשיו, אבל הוא עדיין אינו נכון לקבלה. כרגע הוא מעדיף להמשיך את חייו הקודמים בתקווה לחזור לביתו. בכל מקרה, אתם יכולים להרגיע את משפחתו בשמי. עתידו מובטח.[8]

 

מה עוד אוכל לומר לכם? אני נזכר באפוריזם של מוּלְטַטוּלִי:[9] "שתי כפפות של יד שמאל אינן מצטרפות לזוג", באותה מידה שני חצאי אמת אינם מצטרפים לאמת כולה. אני רוצה להתבטא באופן סופיסטי: "אבל אולי שלושה שלישים של האמת מצטרפים לשלמותה".

 

אני שולח לכם את תצלומי שנעשה בסן-סְטֶפַנוֹ בידי חובב, חבר של גבירצמן.[10] אלינו מגיעות חדשות לא משמחות מיפו. ליטוינסקי[11] חולה ומחלתו מידבקת ואני חרד לחבריו הנמצאים איתו. האם גם הם בסכנה? והאדונים מורים[12] - כנראה פוקד אותם אסון. איך הם סידרו עניינים אלה? פה כולם בריאים. דב, דוד, שמואל, גברץ, ריקליס, דוד [ה]כהן דורשים בשלומכם.

 

מה רוצה לדרר לעשות פה?[13] משׂרתו כבר תפוסה ע"י האדון ארתור [רופין]. חבל על הוצאות הנסיעה, נדמה לי שכבר כתבתי פעם, כי אין צורך שיבוא והלא היה עליו לשאול לדעתנו לפני צאתו לדרך.

 

אני מנשק את כולכן אלפי נשיקות.

מוסא


[1]  בית הספר לקציני המילואים.

[2]  "אך הנה הגיע יום הדין - טכס הסיום. המפקד-המורה קורא רשימה ארוכה של שמות, איש איש ותוארו בצדו: מי שזכה לגמור כמועמד ממדרגה ראשונה, מי - ממדרגה שנייה ומי ממדרגה שלישית. אחדים נדונו גם להישאר עוד ל'זמן' אחר במחלקה האחרונה" (שמואל ייבין, "מספסל הלימודים לחזית", סיפורה, ע' 192).

"הגיע יום המבחן הסופי [---] קיבלנו את התואר הראשון של קצין והתעוררה שאלת העתיד. החזיתות רבות: אירופה, קווקז, מצרים וכו'. כולנו רצינו שישלחונו לחזית הדרום בכיוון לא"י. הד"ר רופין וד"ר ליכטהיים עשו מאמצים רבים אצל המפקדים הגרמנים, וסוף-סוף נשלחו 20 קצינים מתוך 100 לחזית הדרומית" (ד"ר משה ריגאי-ריז'סקי [מחזור ה' של ג"ה], "בני הארץ בצבא התורכי" (זיכרונות בכ"י, אג"ה).

[3]  יישוב באזור גבעות, במרחק כ-5 ק"מ מצפון-מזרח לקַרְטַל שלחוף ים השיש.

[4]  מבין שורותיו של מכתב זה נשקפת האכזבה הקשה שנחל מ"ש משסוכלה שאיפתו לשרת בסוריה, שכן כאשר נתמנה לתורגמן לא היה גם בכוחו של שוחד להשיג את הצבתו במקום שאין בו צורך בתורגמנים. במכתב לא' גולומב (מס' 37) הביע מ"ש חששו מפני השתלשלות אפשרית זאת.

[5]  שם העיר אדריאנופול הוסב לימים לאֶדִירְנֶה.

[6]  על חבילת החפצים האישיים שביקש לשלוח לדמשק סיפר מ"ש במכתב 46. קרוב לוודאי, שב"תרופות" רימז למטבעות הזהב, שעליהם דיבר שם; עתה, בהתבטל מסעו המקווה לדמשק, ינסה למוכרן בקושטא.

[7]  ההתייחסות ל"שרתוק" בגוף שלישי באה, כנראה, לנתק את מ"ש מאחריות לתוכן המכתב, שאכן נחתם "מוסה" - כאילו מדובר בנושא שם ערבי - בשונה מכל מכתביו האחרים (אכן, בפי עמיתיו העותמאנים נקרא "מוסה").

[8]  בשלב זה עדיין קיוו מקבלי השוחד, ששיגורו לסוריה יתאפשר, ומ"ש העדיף להמתין אם כי הוצע לו תפקיד תורגמן באזור קושטא (ר' מכתב 46).

[9]  שם-עט של אדוארד דאוס-דֶקֶר, סופר הולנדי (1820-1887). ספרו החשוב: מַקְס הַוֶלַר.

[10]  התצלום מובא בעמ' 178.

[11]  יעקב ליטוינסקי, סוחר ממייסדי ת"א, מת ב-30 באוקטובר 1916 ממחלת לב. אפשר שלקושטא הגיעה שמועה, כי מת במגיפת הטיפוס, שספתה רבים, ואפשר שהדברים על "המחלה המידבקת" ו"החרדה לחבריו הנמצאים איתו" מרמזים לאיום בגיוס שחל גם על המורים (ר' ההערה הבאה).

[12]  המילה "מורים" נכתבה עברית באותיות לטיניות. לפי מב"ה, נכתב באותם ימים בעיתונות התורכית, כי "יקראו בקרוב את כל הגברים מבני י"ח עד חמישים, כל כופר לא יקחו - צריכים יהיו כולם, אין נקי, ללכת לצבא: ילכו כל המורים, כל העסקנים, כל האומנים, כל העם..." (מב"ה, 31.10.1916, עמ' 380). ר' על כך גם במכתב 51.

[13]  ר' על לדרר מכתבים 27 ו-51, מב"ה רשם ביומנו:

החלטנו לשלוח את לדרר לקושטא לפקח על צורכי הצעירים שם ולדאוג להיטיב את מצבם כפי האפשר, וכן לעמוד על המשמר לאן ישלחו אותם אחרי גמר 'לימודיהם' בביה"ס הצבאי. גם אני החלטתי לשלוח את חנה בתי [לימים רעייתו השנייה של ארתור רופין: הזוג נישא בקושטא] לתכלית זו לטובת דוד בני (14.10.1916, עמ' 367); לדרר, אשר חשבנו והחלטנו לשלחו לקושטא, שב מי-ם לעת עתה בלא כלום, כי הפחה [מושל י-ם מידחת פשה] שלח תלגרמה לגמ'אל פחה לבקש רישיונו, ואולם הלא יודעים אנחנו מה תוצאות תלגרמות והשתדלויות כאלה אצל הפקידים הדייקנים שלנו. וכן, מי ישגיח על הילדים שבקושטא, מי ידאג למחסורם וצורכיהם הנחוצים בפרט עכשיו, שהחורף הולך ובא ורובם הגדול הלא אין להם בגדים חמים ללבוש? (20.10.1916, עמ' 371).

נראה אפוא ששליחות לדרר לא יצאה לפועל. בדוח לא-מתוארך ולא ממוען, שבו סיכם לדרר את פעילותו החינוכית-ציבורית מאז עלותו ארצה ועד לאחר גירוש יפו-ת"א, לא איזכר שום מסע לקושטא ויש בכך להזים את קביעות תדהר (ב, עמ' 782) וגרא (עמ' 131) כי יצא לשם. על טיפולו במתגייסים לצבא העותמאני אמר בדוח זה:

בינתיים החלו תלמידינו להישלח לצבא. הגימנסיה הייתה מציידת כל תלמיד בסכום כסף מצער, וגם אני הייתי ממלא ממקורות פרטיים כשתי לירות תורכיות לכל אחד מהם. כמה פעמים הייתי יוצא לרמלה לפגוש את התלמידים בדרכם לצבא או לחזית ותמיד הייתה עזרתי מקילה עליהם את סבלם. יחד עם ועד הסתדרות התלמידים עזרנו לקבוצה הראשונה של התלמידים, שנסעה לקושטא, ומקופת התלמידים נתנו להם לדרך 200 פרנק. כמו כן הייתי שולח להם מדי שבוע בשבוע את המכתבים ואת העיתונות המעטה שהייתה מופיעה אז. תמיד השתדלתי להקל את גורלם של אלה שנשלחו לצבא, שלא ירגישו את עצמם מובדלים לרעה מאלה שנשארו במקום (אג"ה).

 

העתקת קישור