חלק ד', עמ' 976-852 - PDF
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  חלק ד', עמ' 976-852 - PDF
חלק ד', עמודים 976-852 לקריאה כ-PDF
PDF instant 
העתקת קישור