חלק ב', עמ' 640-321 - PDF
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  חלק ב', עמ' 640-321 - PDF
חלק ב', עמודים 640-321 לקריאה כ-PDF
PDF instant 
העתקת קישור