ירחים בעמק איילון
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  ירחים בעמק איילון

ירחים בעמק איילון

 

מכתבי משה שרת ממחנה המעצר לטרון

29 ביוני - 5 בנובמבר 1946

 

ספר זה ראה אור בסיוע:

המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה, משרד ראש הממשלה

יד הנדיב

סטף ורטהיימר

ארנה דה שליט לזכר ממי דה שליט

קרן לפיתוח ולקדמה עמנואל ושרה רסין

המכון לתולדות הציונות וההתיישבות, קרן קיימת לישראל


תחקיר, פיענוח, ביאורים והערות - פנחס עופר

 

Moshe Sharett

Behind Barbed Wire in the Valley of Ajalon

 

The Smuggled Politcal Correspondence of the Head of the Jewish Agency‘s Political Department June-November 1946

 

Edited and annotated by Pinhas Ofer

The Society to Commemorate Moshe Sharett 30 Ben Gurion Blvd., Tel Aviv 64588, Israel

 

עורך ספרי העמותה: יעקב שרת

עריכה גרפית: עדי חן

עימוד: רנה שרת

עטיפה: סטודיו יוסי ג׳יברי

דפוס א.י.ל.

2011

 

העמותה למורשת משה שרת שד' בן גוריון 30, תל-אביב 64588 טל: 972-3-5227615 :Tel פקס: 972-3-5279607 :Fax msharett@017.net.il | www.sharett.org.il

 

מסת״ב: 978-965-91117-2-5

העתקת קישור