חלק א', עמ' 320-1 - PDF
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  חלק א', עמ' 320-1 - PDF
חלק א', עמודים 320-1 לקריאה כ-PDF
PDF instant 
העתקת קישור