מקורות
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  מקורות

מקורות

 

הסימול מופיע בנטוי

 

 אטיאש, משה: ספר התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ-ישראל תרע״ח-תש״ח 1948-1918, ירושלים 1963 > אטיאש.

ארלוזורוב, חיים: יומן ירושלים, הוצאת הספרים של מפא״י > ארלוזורוב.

בועז, אריה: עלום ונוכח בכל - סיפור חייו של שאול אביגור, משרד הביטחון 2001 > בועז.

בן-תור, נחמיה: לח״י - אנשים ב׳, ״יאיר״ 2012 > בן-תור.

גופר, חיים: המשמר על החוף, תג 1995 > גופר.

גלבר, יואב: תולדות ההתנדבות א׳, יד בן-צבי תשל״ט 1979 > גלבר.

גל-עד, מירית: בת-שבע, סיפורה של בת המושבה, מילוא 2005 > גל-עד.

גלעד, זרובבל (עורך): מגן בסתר, הסוכנות היהודית ירושלים 1949 > גלעד.

גרנית-הכהן, ענת: אישה עברייה אל הדגל, 2011. > גרנית-הכהן

דותן, שמואל: פולמוס החלוקה, יד בן-צבי 1981 > דותן.

הכהן, דוד: עת לספר, עם עובד 1974 > הכהן.

חרובי, אלדד: הבולשת חוקרת, פורת 2011 > חרובי.

טבת, שבתי: קנאת דוד ג׳, פרק ״רצח פוליטי״ > טבת קנאת ג'.

יוסף, ברנרד (דב): השלטון הבריטי בארץ-ישראל, מוסד ביאליק תש״ח > יוסף.

יחיל, לני: השואה ב׳: גורל יהודי אירופה 1945-1932, שוקן ויד ושם 1987 > יחיל.

כהן, גבריאל: צ׳רצ׳יל ושאלת א״י 1942-1939, יד בן-צבי תשל״ו 1976 > כהן.

עומר, דבורה: ילדי טהרן, התחנה טהרן, כתר 1988 > עומר.

פורת, דינה: הנהגה במלכוד, עם עובד 1986 > פורת.

פלדשטיין א׳, אביזוהר מ׳, קולת ש׳, (עורכים): בילטמור תוכנית מדינית, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות 2012 > פלדשטיין.

פרילינג, טוביה: חץ בערפל א׳, המרכז למורשת ב״ג והאונ׳ העברית 1998 > פרילינג.

רוז, נורמן: חיים וייצמן - קורות חיים, דומינו 1986 > רוז.

רחביה, ח׳: הציונות, אוצר התעודות הפוליטיות, אחיאסף תש״ד > רחביה.

שביט, יעקב וגולדשטיין, יעקב: ללא פשרות: הסכם ב״ג-זבוטינסקי וכישלונו, יריב-הדר ת״א 1979 > שביט/גולדשטיין.

שאלתיאל, אלי: רוטנברג ב׳, עם עובד 1990 > שאלתיאל.

שמיר, גדית: ילדי טהרן, ירון גולן 1989 > שמיר.

שפירא, אניטה: אביב חלדו, הספרייה החדשה 2004 > שפירא.

שקל, צבי: נדודים ואדמה, קיבוץ חצרים 1999. > שקל

שרת, משה: מאבק מדיני א׳ חלק ראשון, העמותה למורשת משה שרת 2009 > מאבק א-1.

שרת, משה: יומן מדיני, עם עובד הספרייה הציונית 1979-1968 > יומ״מ.

שרת, משה: ימי לונדון, העמותה למורשת משה שרת 2008-2003 > לונדון.

שרת, משה: אורות שכבו, עם עובד 1969 > אורות שכבו.

 

העתקת קישור