קיצורים וסימולים
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  קיצורים וסימולים

קיצורים וסימולים

 

 

א.ט.ס. - חיל הנשים.

א׳׳י - ארץ-ישראל.

אכ״א - אגף כוח אדם.

אפ״ב - אנגלו פלשתינה בנק.

אפ״ק - אנגלו פלשתינה קומפני.

אצ׳׳ל - ארגון צבאי לאומי.

אצ׳׳מ - ארכיון ציוני מרכזי.

את״ה - ארכיון תולדות ה״הגנה״.

 

ב״ג - בן-גוריון.

בי.בי.סי. - שירות השידור הבריטי.

ב״כ - בא כוח.

בריה׳׳מ - ברית המועצות.

 

ג״ה - גימנסיה הרצליה.

 

ד.ב. - דגלס בראון.

דרא״פ - דרום אפריקה.

דר', ד"ר - דוקטור.

 

הג״א - הגנה אווירית.

 

ה - הערה.

ה.מ. - הוד מעלתו.

הנה״ס - הנהלת הסוכנות.

הסת' - הסתדרות.

הע' - הערה.

הפוע״צ - הפועל הצעיר.

הצ״ח - הציונים החדשים.

הקבה״א - הקיבוץ הארצי.

הקבה״מ - הקיבוץ המאוחד.

 

וה׳׳ל - הוועד הלאומי.

וע' – ועדה.

ועה״ל - הוועד הלאומי.

וה״פ - הוועד הפועל.

 

והפ׳׳צ - הוועד הפועל הציוני.

ויצ״ו - הסתדרות נשים.

 

ח׳׳ו - חיים וייצמן.

חי״ל - חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה).

 

י-ם - ירושלים.

 

כב' – כבודו.

 

מזה׳׳ת, מז׳׳ת - המזרח התיכון.

מי"ע - משטרת היישובים העבריים.

מל״ע-1 - מלחמת העולם הראשונה.

מל״ע-2 - מלחמת העולם השנייה.

ממ׳׳ד - המחלקה המדינית, הנה"ס.

מפא׳׳י - מפלגת פועלי ארץ-ישראל.

מפ׳׳מ - מפלגת פועלים מאוחדת.

מ׳׳ש, מ.ש. - משה שרת.

 

סה׳׳ל - הספר הלבן.

סוה"י - הסוכנות היהודית.

 

עבה׳׳י - עבר הירדן.

 

פוע״צ - פועלי ציון.

פלמ״ח - פלוגות מחץ.

 

צ״ש - צפורה שרת.

 

קהי״ס - קרן היסוד.

 

ר׳ - ראה/ראו.

רה״מ - ראש הממשלה.

רמ״א - ראש המִפקדה הארצית.

 

ש״י - שירות הידיעות של ה״הגנה״.

 

 

 

העתקת קישור