209. ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון - ״תנו לנו דיוויזיה או בריגדה!״ - 31.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  209. ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון - ״תנו לנו דיוויזיה או בריגדה!״ - 31.12.1942
כותרת משנה  אנגלית

209

ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון [1]

31.12.1942

(אנגלית)

״תנו לנו דיוויזיה או בריגדה!״

 

פרופ' ניימיר: הפגישה עם סר ג'יימס גריג ארכה שישים וחמש דקות. השיחה הייתה טובה מאוד. מר שרתוק הציג את הנושאים השונים היטב.

הוא פתח בהצעה להקים בריגדה או דיוויזיה. סר ג'יימס הפגין עניין וידיעה בנושא זה.

הנושא השני שעליו דיבר מר שרתוק היה ההתעלמות ממאמץ המלחמה של היישוב. הוא עמד על היעדר פרסומים.

הנושא השלישי היה הגדודים הארץ-ישראלים.

אני דיברתי על שתי ההודעות[2] וציינתי כי המשפט האחרון הוא המשביע רצון ביותר. סר ג'יימס אמר כי זו הייתה הכוונה מתחילה, אולם האחרים שינו אותה. הוא הוסיף כי אם הדבר לא יוּצא לפועל, יהיה מקום להאשים את הממשלה בהולכת שולל.

אחר כך מר שרתוק דיבר על התגייסות המתנדבים הערבים, המתייחסים לשירות הצבאי כאל ״הזדמנות בלתי מחייבת״. סר ג'יימס הקשיב בשימת לב לתיאורו של מר שרתוק את החיים בצבא. הבטחנו לו לשלוח מכתב שיכלול את הנקודות שהעלינו. אחרי דברי מר שרתוק אמר סר ג'יימס, כי הוא היטיב להציג את עניינו. הוא התרשם מן הדברים ויציג את העניין לפני האוצר.[3] סר ג'יימס אמר כי שמע בעניין רב את דברי מר שרתוק. מר שרתוק סקר את הקשיים שהגיוס נתקל בהם. הוא הדגיש את העובדה של פיזור החיילים ביחידות שונות וכי הסוכנות היהודית מתבקשת לגייס חיילים במספרים קטנים וכי אין דחף למסע גיוס נרחב. חוסר עידוד מבחינה לאומית הוא בעוכרי הגיוס. מר שרתוק אמר:

״תנו לנו דיוויזיה או בריגדה. אם תוכלו לתת לנו דגל, מה טוב. אם תוכלו לקרוא ליחידה 'יהודית' - אדרבה ואדרבה, אולם כך או כך, תנו לנו משהו ממשי״.

סר ג'יימס גריג אמר, כי יכתוב לגנרל אלכסנדר. אני סבור כי מדובר בשינוי ממצב סטטי של הגדודים הארץ-ישראלים למילוי תפקידים אחרים.

אני סבור שעל מר שרתוק להיפגש עם [סגן שר המושבות] מר מקמילן. טלפנתי למזכירתו אך עד עכשיו לא נעניתי, ואעשה זאת שוב.

 

הערות:

[1] מתוך הפרוטוקול המקוצר. נוכחים: ד"ר ברודצקי, ברל לוקר, פרופ' לואיס ניימיר, לוי בקשטנסקי, יוסף לינטון. משה שרתוק לא נכח בישיבה זו. פרופ' ניימיר דיווח על פגישת שניהם עם מיניסטר המלחמה.

[2] הכוונה להודעות הרשמיות על הקמת הרגימנט הארצישראלי.

[3] מדובר בקצבות למשפחות החיילים.

 

העתקת קישור