205. ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון - הקמת כוח יהודי לוחם - 29.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  205. ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון - הקמת כוח יהודי לוחם - 29.12.1942
כותרת משנה  אנגלית, סודי, פגישה עם סר ג׳יימס גריג

205

ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון[1]

29.12.1942

(אנגלית)

הקמת כוח יהודי לוחם

סודי

 

פגישה עם סר ג׳יימס גריג

 

מר שרתוק: בפגישתי עם [שר המלחמה] סר ג׳יימס גריג אדון בבעיות העומדות על הפרק. אני חוכך בדעתי אם רצוי שאעלה גם את שאלת הכוח הלוחם היהודי. בקהיר שוחחתי עם בריגדיר מק-קנדליש על הקמת בריגדה מוגברת (Brigade Group). הבריגדיר השיב, כי הדבר יהיה קשה מאוד. אמרתי לו כי מה שמתחולל באירופה אינו רק אובדן חיים, אלא גם חילול הכבוד היהודי. הבריטים יכולים לעשות משהו כדי לאפשר ליהודים להכות חזרה, ומטרה זו אפשר לממש על ידי הקמת כוח יהודי לוחם שיגויס בארץ-ישראל, בצפון אפריקה ובמקומות אחרים. קיימת בעיה לגבי התוכנית להקמת בריגדה, שכן הרגימנט הארץ-ישראלי נועד לפעולה בארץ-ישראל ואילו אנו רוצים כוח לוחם. תחילה חשבתי לבקש הקמת דיוויזיה, אך קודם כל יש לבקש הקמת בריגדה מייד. בפגישה עם סר גריג בדעתי להעלות את שאלת התגייסות החלוצים בבריטניה[2] ומתנדבים ארץ-ישראלים [לכוח היהודי הלוחם].

 

הערות:

[1] מתוך הפרוטוקול המקוצר. נוכחים: מ״ש, ברל לוקר, פרופ׳ ניימיר, יוסף לינטון.

[2] הכוונה לבוגרי תנועות הנוער הציוניות, בעיקר ״הבונים״ בבריטניה.

 

העתקת קישור