201. מברק אל דוד בן-גוריון, ירושלים - הזמנה מארצות הברית - 28.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  201. מברק אל דוד בן-גוריון, ירושלים - הזמנה מארצות הברית - 28.12.1942

201

מברק אל דוד בן-גוריון, ירושלים

28.12.1942

(אנגלית)

הזמנה מארצות הברית

 

וייצמן נחום הבריקו:[1] ״סטייט דפרטמנט מסדרת לך אפשרות לטוס הנה וגם מבטיחה זכות קדימה בחזרה לארץ-ישראל כעבור שהות שבועיים. התקשר עם השגרירות האמריקנית שקיבלה הוראות לזכות קדימה [לטיסה לארה״ב] מלונדון. תובעים בכל תוקף ביקורך להתייעצויות חשובות לשהות קצרה״. נחום תומך במברק נפרד.[2] אנא דעתך מייד עם הבאה בחשבון ששהותי פה עשויה להתארך בשל פגישות בימים הבאים. פגישה ראשונה עם ג׳יימס[3] ב-31 דצמבר. לידיעתך ארתור [לוריא] הבריק בעניין אמריקן ג׳ואיש קומיטי ״המשא ומתן הסתיים למעשה בלי הסכמה. הוועד יפרסם הצהרה חד צדדית בינואר שתוכנה לא ידוע לנו״. אולי תתקשר עם וורטהיים. משה שרתוק

 

הערות:

[1] מברק ח״ו ונחום גולדמן אל מ״ש נשלח ב-18 בדצמבר.

[2] ב-23 לדצמבר הבריק נחום גולדמן למ״ש: ״תובע ממך במלוא הרצינות לבוא לשבועיים זכויות קדימה מובטחות. חוץ מחשיבות גדולה לשיחות עם השלטונות יש צורך בניסוח תוכנית. סירובך לבוא יאכזב את וייצמן אישית לכן תובע ממך שוב לצאת לארצות הברית״.

[3] לורד ג׳יימס דה רוטשילד (1878-1957). אוהד הציונות. במל״ע-1 שירת בגדוד 39 של ״הגדודים העבריים״ בא״י. ציר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית 1929-1945. על קשריו עם מ״ש בשנות העשרים בלונדון ר׳ ימי לונדון א׳-ג׳.

 

העתקת קישור