194. מברק אל צפורה שרתוק, טהרן - ילדי טהרן - 21.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  194. מברק אל צפורה שרתוק, טהרן - ילדי טהרן - 21.12.1942
כותרת משנה  אנגלית

194

מברק אל צפורה שרתוק, טהרן [1]

21.12.1942

(אנגלית)

ילדי טהרן

 

הבריקי אם קיבלת 1,000 ליש״ט שנשלחו מירושלים. משתדל להשיג כסף פה. הסעה בים תלויה בקהיר.[2] התקשרי עם קולונל רוס המייצג את מינהל הסיוע לפליטים. עושה פה כל מה שאפשר. אהבה. משה שרתוק.

 

הערות:

[1] נראה כי זה מברק תשובה למברק צ״ש מטהרן ללונדון, שלא אותר.

[2] הסעת ״ילדי טהרן״ דרך האוקיינוס ההודי ותעלת סואץ לא״י. ב-7.3.1965 כתב מ״ש בעניין זה למאיר אוהד - מילדי טהרן, מחבר הספר יזכור לילדי טהרן - בתשובה למכתבו: ״כשהייתי בלונדון בחורף 1943-1942 לא טיפלתי בהעברת ילדי טהרן לארץ ביבשה, דרך עיראק, אלא עשיתי מאמץ להשיג מן האנגלים אונייה להעברתם בים. מאמץ זה, כידוע לך, הוכתר בהצלחה. אשר להעברה ביבשה, בזאת עסקתי בירושלים בסתיו 1942, כשרק נודע לנו על ריכוז הילדים בטהרן, אך ממשלת המנדט הודיעה כי עיראק מסרבת לתת להם רשות מעבר. לכן נסעה צפורה לטהרן כדי לסייע לסידור מחנה חורף שם״.

 

העתקת קישור