177. מכתב אל ר. בֹורשטיין, הוועד הארצי למען החייל - קשרים עם הצ"ח - 23.11.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  177. מכתב אל ר. בֹורשטיין, הוועד הארצי למען החייל - קשרים עם הצ"ח - 23.11.1942

177

מכתב אל ר. בֹורשטיין [1]הוועד הארצי למען החייל

23.11.1942

קשרים עם הצ"ח

 

1. קראתי את חליפת המכתבים בין הצ"ח לבינך.

2. במהלך המשא ומתן עם הצ״ח הובעה מצדם המשאלה שנשיאות ״הוועד למען החייל״ תכלול נציג שלהם. אמרתי שאברר את העניין. שום הבטחה לא נתתי. למעשה איני מתנגד לסיפוק משאלתם זו אם יתנו איש מתאים, על מנת שיקבל את המינוי מידי הסוכנות והוועד.

3. במכתבם אליכם יש ביטוי שחייב תגובה חריפה. הם כותבים "לאחר שמוסדות התנועה הלאומית" (ההדגשה שלי) "משתתפים מזמן בפעולות הוועד למען החייל העברי" וכו'. הווה אומר, שהוועד למען החייל כשלעצמו אינו מוסד לאומי. צריך היה להודיעם, כי מוטב להם להניח את הלהג התפל הזה לשימושם הפנימי ולא להיזקק לו במשא ומתן עם המוסדות המייצגים את היישוב והעם היהודי.

 

משה שרתוק

 

הערות:

[1] ראובן בורשטיין (ברקת) (1972-1905). מראשי מפא"י. מזכ"ל הוועד הארצי למען החייל היהודי. לימים ח"כ ויו׳׳ר הכנסת.

 

העתקת קישור