175. מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק - הזמנה לארצות הברית - 23.11.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  175. מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק - הזמנה לארצות הברית - 23.11.1942
כותרת משנה  אנגלית

175

מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק

23.11.1942

(אנגלית)

 

הזמנה לארצות הברית

 

מצטער מאוד על שמברקך נותר ללא מענה זמן כה רב בשל דיונים ממושכים.[1] בחפץ לב הייתי נענה לקריאתך ובייחוד משום שזה מכבר שאיפתי לבקר באמריקה אבל אני שקוע בעניינים שוטפים הכרוכים ישירות בהשתלשלויות המלחמה ועתה יוצא ללונדון לביקור קצר לסיכום כמה נושאים עיקריים וחייב לחזור לירושלים בהקדם האפשרי שכן איני יכול לצפות שברני[2] שאפילו עכשיו עסוק כולו בענייני הסוכנות יוכל לשאת במעמסה הענקית של אחריות מינהלית לבדו לתקופה לא קצרה בעת שבן גוריון שקוע במצב הפוליטי הפנימי[3] וכן בענייני ההסתדרות והמפלגה[4] הטעונים עכשיו תשומת לב יתרה. משה שרתוק

 

הערות:

[1] המברק לא אותר. ב-2.11.1942, במכתב להנה״ס לונדון מארה״ב, כתב ח״ו בין היתר:

״ההסתדרות [הציונית] פה הזמינה את שרתוק לבוא הנה, אך עד כה לא באה תשובה ואני מסופק מאוד אם מר ב״ג יתיר לו לבוא הנה לאחר צאתו-הוא מאמריקה באורח מוזר כלשהו״ (איגרות ח״ו 20, עמ' 369).

[2] דב יוסף. מילא את מקומו של מ״ש בהיעדרו.

[3] הכוונה לוויכוחים הבין-מפלגתיים סביב ״תוכנית בילטמור״.

[4] לאחר ועידת מפא״י בכפר ויתקין (אוקטובר 1942), שם הצביע רוב מכריע בעד ״תוכנית בילטמור״ תוך הימנעות כללית של חברי ״סיעה ב׳״ מן ההצבעה, גבר מאוד המתח הפנימי במפלגה והיא נעה בבירור לעבר פילוג.

 

העתקת קישור