174. מכתב למשפחות השכולות - כ״ג יורדי הסירה - 23.11.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  174. מכתב למשפחות השכולות - כ״ג יורדי הסירה - 23.11.1942

174

מכתב למשפחות השכולות[1]

23.11.1942

כ״ג יורדי הסירה

 

בראשית שנת 1941 התבקשה הסוכנות היהודית על ידי המפקדה[2] הבריטית הראשית במזרח התיכון לגייס מספר מתנדבים נבחרים לתפקיד צבאי נועז, שהיה מכוּון להכשלת מזימות האויב בסוריה לפני כיבושה בידי בעלי הברית. בנכם היה בין אלה שנענו לקריאה והתנדבו לפעולה. המתנדבים ידעו היטב את טיב השליחות ואת הסכנה הכרוכה בה.

ביום 18 במאי 1941 יצאה קבוצת המתנדבים, עשרים ושלושה במספר, יחד עם קצין בריטי מוסמך ומנוסה, לביצוע השליחות. מאז נעלמו האנשים ועקבותיהם לא נודעו. שלטונות הצבא המוסמכים ניהלו חקירות ממושכות לגילוי התעלומה. הסוכנות היהודית מצדה התאמצה אף היא לברר את גורל הקבוצה. כל המאמצים האלה לא נשאו, לדאבוננו, כל פרי.

בשם ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לא״י הנני מביע את דאבון לבנו הגדול על שִברכם. עם זה אנו גאים על הגילוי הנהדר של רוח גבורה והקרבה שפיעמה בבנכם והניעה אותו לקדש שם ישראל בהיחלצו למלחמה נגד אויב בנפש.

הנני להוסיף, כי אף על פי שהמכתב, שנתקבל מהמפקדה הראשית אינו מניח מקום לתקווה כי מישהו מחברי הקבוצה נותר בחיים,[3] הרי בשים לב לעובדה שכל חברי הקבוצה נחשבים לנעדרים ואין עדיין ראיה עובדתית להיותם חללים, החלטנו לדחות כל פרסום על מעשה הקבוצה וכל הספד פומבי לחבריה עד לאחר המלחמה.

בכבוד רב ובהשתתפות עמוקה.

 

מ. שרתוק

הנהלת הסוה״י לארץ-ישראל

 

הערות:

[1] מועתק מגלעד.

[2] ר' בנושא זה מכתב מ״ש מ-9.9.1941 ללורד ג', מפקד המחלקה במפקדת המזה״ת בקהיר, שהיה אחראי לשיגור הכ״ג, שם, עמ' 91-90.

[3] המכתב (אנגלית) מובא להלן:

סודי בהחלט, קהיר, 19 באוקטובר 1941

מר שרתוק היקר,

אל נכון תזכור כי ב-18.5.1941 יצאו מחיפה ב״ארי הים״ 23 איש שגויסו על ידכם כדי לבצע פעולה מלחמתית חשובה בקשר למערכה בסוריה.

אחרי בירור מדוקדק וחקירה ממושכת אני מצטער להודיעכם, כי האנשים הללו נעדרים ואין תקווה מתקבלת על הדעת שעודם בחיים.

אהיה אסיר תודה לך אם תמסור עובדה זו לקרובי האנשים האלה.

רצוני להביע את הערצתי העמוקה לרוח העוז והגבורה שהניעה את האנשים האלה לקבל על עצמם את השליחות המסוכנת למען שלטונות הצבא הבריטיים.

הבע נא לקרוביהם את רגשי הערכתנו וצערנו העמוקים.

שלך, ס.נ., המפקדה הראשית למזרח התיכון (שם, עמ' 92).

 

העתקת קישור