171. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - ידיעות על השואה - 20.11.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  171. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - ידיעות על השואה - 20.11.1942
כותרת משנה  אנגלית

171

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

20.11.1942

(אנגלית)

ידיעות על השואה

 

ארץ-ישראלים שהגיעו השבוע בתוקף החילופים[1] הביאו עמם סיפורי אימים החורגים מעבר לכל שדווח עד כה על ההשמדה ההולכת ונמשכת של יהודי מרכז אירופה בידי הגרמנים. באפריל הקים הימלר בוורשה ״ועדת השמדה״ שהחלה מייד בטבח המוני יהודים בגטאות ובערי השדה. זקנים נשים וטף קובצו יחדיו ונקטלו בשיטות חייתיות. ילדים מתחת לגיל שתים-עשרה הם מטרה מיוחדת. גברים נשלחו לעבודת כפייה למחנות באוקראינה אבל רבים נקטלו בדרך ולא נתקבלה מהם כל ידיעה. בסוף יוני הוקף גטו ורשה והרג המוני בוצע ברחובות. מספר היהודים שנותרו בגטו ורשה מוערך בלא יותר מאשר 50,000 היתר נשלחו למחנות עבודה או הוצאו להורג בעינויים מחרידים במחנות הריכוז בטרבלינקה ולסיץ [כנראה בלזץ]. בברסט הוכנסו אלפי יהודים לשקים והוטלו לנהר בוּג. בביאליסטוק הוצתו בתי כנסת ו-1,500 נזרקו לתוך הלהבות. רוב יהודי טיקטין נקברו חיים. בלודז' נותרו רק 40,000 בביאליסטוק בלמברג [לבוב] 22,000 בוילנה קרקוב ולובלין לא נותר איש. שילוחים לפולין מגרמניה ומארצות אירופה המערבית נמשכים. מהולנד גורשו 40,000. מדי שבוע נשלחים עכשיו 3,500. לא נותר אף יהודי באנטוורפן. בוינה יש עתה רק 400 יהודים בהמבורג 400. פרטים מזוויעים נשמעים מפי עדי ראייה על יהודים שהוטלו ללהבות למשרפות שהוקמו במיוחד לתאי גז רעיל ולצורות אחרות של עינויים. אודה שאלמלא הדיווח מפי אנשים שבאו משם לא הייתי מאמין. אנא עשה מאמצים מרביים לוודא פרסום נרחב בעיתונות מהימנה. הדגש כי אלה לא מעשיות זוועה אלא דוחות של עדי ראייה שנבדקו והוצלבו. אנא העבר ללוריא [בניו-יורק]. אל תגלה מקור שכן הדבר יפגע בתוכניות חילופים נוספות.

 

הערות:

[1] חילופי אזרחים ארץ-ישראלים שנתקעו אחרי פרוץ המלחמה בשטחי הכיבוש הגרמני, בגרמנים אזרחי ארץ-ישראל, בוצעו באמצעות ״הצלב האדום הבינלאומי״ (ר׳ מסמך 129 לעיל). בישיבת הנה״ס ב-22.11.1942, שדנה במצב היהודים באירופה, דיווח אליהו דובקין בפרטות כי 78 ארץ-ישראלים הגיעו החודש משמונה ערים בפולין, משתי ערים בגרמניה וממחנות ריכוז וסיפרו על זוועות ההשמדה שהיו עדים להם.

 

העתקת קישור