168. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - עליית פליטים מצרפת הלא-כבושה - 13.11.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  168. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - עליית פליטים מצרפת הלא-כבושה - 13.11.1942
כותרת משנה  אנגלית

168

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

13.11.1942

(אנגלית)

עליית פליטים מצרפת הלא-כבושה

 

מציע פניית הסוכנות לממשלות בריטניה ואמריקה למען יפנו במשותף לממשלות שווייץ ופורטוגל להכניס פליטים מצרפת ולהבטיח כי ממשלות בעלות הברית יספקו מזון וכן לבקש מספרד אמצעי מעבר. העלות תשולם על ידי ארגוני סעד. ביקשתי מהקונסול האמריקני לשגר הצעה זו לוושינגטון והבהרתי נכונותנו לסייע בהקצאת רישיונות עלייה לליסבון. אנא העבר ללוריא.

 

העתקת קישור