157. ברכה ליום העצמאות של צ'כוסלובקיה - שוחרי החירות ינצחו - 25.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  157. ברכה ליום העצמאות של צ'כוסלובקיה - שוחרי החירות ינצחו - 25.10.1942

157

ברכה ליום העצמאות של צ'כוסלובקיה[1]

25.10.1942

שוחרי החירות ינצחו

 

ברכת כל יהודי החרד לגורל עמו שלוחה לעם הצ׳כוסלובקי ביום השנה לשחרורו. חירותם של עמים רבים הייתה בימינו למִדרס אך ורק עם המסתלק ממלחמה על חירותו מאבד אותה ואילו עם העומד במערכה על עתידו נשאר בן חורין בעיני עצמו ועתיד לראות את עצמאותו מוכרת על ידי אחרים. קשים חבלי היציאה מעבדות לחירות, בייחוד אם נמשך השיעבוד מאות בשנים, כמו לגבי העם הצ'כי אלפי שנים, כמו לגבי העם היהודי. המערכה הצ'כית בימי מלחמת העולם הקודמת בעד יצירת המדינה הצ'כוסלובקית והמערכה הנוכחית בעד החזרת העצמאות הצ'כוסלובקית שנגזלה על-ידי העריץ הנאצי אינם אלא שני שלבים של מלחמת שחרור אחת. הניצחון הסופי במלחמה הזאת, כמו במלחמת העולם כולה, הוא לשוחרי החירות.

 

מ. שרתוק

מנהל המחלקה המדינית

הסוכנות היהודית לא״י

 

הערות:

[1] יום העצמאות של צ׳כוסלובקיה חל ב-28.10.1918, אז הוכרז על הקמת הרפובליקה שרכיביה צ׳כיה וסלובקיה.

 

העתקת קישור