153. מכתב אל יצחק קניבסקי, מרכז קופת חולים, תל-אביב - קופת חולים וממשלת ארץ-ישראל - 15.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  153. מכתב אל יצחק קניבסקי, מרכז קופת חולים, תל-אביב - קופת חולים וממשלת ארץ-ישראל - 15.10.1942

153

מכתב אל יצחק קניבסקי, [1]מרכז קופת חולים, תל-אביב

15.10.1942

קופת חולים וממשלת ארץ-ישראל

 

קניבסקי היקר,

 

קיבלתי את מכתבך מ-7 בח״ז. נסיעתי ללונדון טרם נקבעה באופן מוחלט. אם אסע - כוונתי לשהות בלונדון לא יותר משלושה שבועות. אני נוסע על מנת לטפל בעניינים מסוימים אשר הלוואי ותספיק לי השעה לבררם עד תומם. ממכתבך הנני רואה כי גם אתה מבין היטב שעניין קופת חולים אינו כלול בתוכם.

אך גם אילו הייתה שעתי פנויה לעסוק בעניין קופת חולים, לא הייתי מקבל על עצמי את הדבר. פעולה בעניין זה בלונדון פירושה פנייה למשרד המושבות והניסיון מוכיח כי פנייה למשרד המושבות מעל לראשה של ממשלת א״י בעניין אדמיניסטרטיבי רגיל אינה נושאת פרי.

אתה מציע לדבר על נושא זה עם אנשי מפלגת העבודה. אלה יוכלו לכל היותר להציג שאלה בפרלמנט, אם יסכימו כי חשיבות העניין מצדיקה זאת. אך לשם הצגת שאלה בפרלמנט אין צורך לחכות להזדמנות נסיעתי ללונדון. כשלעצמי איני סבור כי שאלה בפרלמנט בעניין כזה תביא איזו תועלת.

לדעתי עניין קופת חולים הוא אחד מאותם העניינים אשר או נבקיע לגבי דידם את החומה במו״מ עם ממשלת א״י או לא נבקיענה כלל. המלצתו של גרייבס[2] מבחינה זו חידוש שיש לברך עליו, אך יש לדעת כי השפעתו של גרייבס לחיוב אינה גדולה ביותר.

אתה סבור שאילו היו ״המוסדות העליונים״ מקדישים עכשיו מזמנם לבעיה זו, היו מצליחים לשנות את יחס הממשלה. הניסיון אינו מצדיק הנחה זו. הטיפול הרב בבעיית קופת חולים, שנמשך שנים אחדות, העלה חרס. אם ממשלת ווקופ קיבלה בעניין זה את דעתו של הֶרוֹן,[3] ממשלת מק-מייקל לא כל שכן. אף על פי כן, הגורם החדש שהופיע עכשיו בדמות מחלקת העבודה מצדיק אולי מאמץ מחודש מצדנו.

אם לא אסע ללונדון - אנסה לעשות זאת. אם אסע - אעשה זאת לאחר שובי. זוהי אפשרות אחת.

אפשרות אחרת היא שקפלן יטפל בזה במהלך המו״מ שלו עם אנשי האוצר. אנו ניוועץ יחד בשאלה הזאת.

 

בברכה,

משה שרתוק

 

הערות:

[1] יצחק קניבסקי (קנב) (1979-1896). עלה ב-1919 מרוסיה. ממגיני תל-חי. שנים רבות עמד בראש קופ״ח כללית.

[2] ריצ׳רד גרייבס, מנהל מחלקת העבודה הממשלתית 1946-1942 (ר' עליו מאבק א-1).

[3] קולונל ג׳ורג' ו. הֶרוֹן, מנהל מח' הבריאות של ממשלת פלשתינה (א״י), נודע באיבתו לציונות.

 

העתקת קישור