152. מכתב אל הנהלת כופר היישוב - תמיכה בקיבוץ עמיר - 15.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  152. מכתב אל הנהלת כופר היישוב - תמיכה בקיבוץ עמיר - 15.10.1942

152

מכתב אל הנהלת כופר היישוב

15.10.1942

תמיכה בקיבוץ עמיר

 

אבקש להקציב סך 125 לא״י להוצאות יישוב הסכסוך בין הקיבוץ עמיר ובין ערבים בסביבה אשר בתוצאותיו נהרג ערבי. המחלקה המדינית השתתפה בהוצאות אלה ב-100 לא״י ומותר הכסף, בסך 250 לא״י, ניתן ע״י המשק הנוגע בדבר ומשקי הסביבה.

את הסכום 125 לא״י אבקש לשלם לוועד גוש הגליל העליון באמצעות מזכירו מר הלל לנדסמן.[1]

 

משה שרתוק

המחלקה המדינית

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] הלל לנדסמן (1973-1897). עלה ב-1913 מרוסיה. בוגר המחזור השלישי של גימנסיה הרצליה. במל״ע-1 קצין בצבא העותמאני. השתתף בהגנת תל-חי. חבר קיבוץ איילת השחר וראש ועד גוש יישובי הגליל העליון.

 

העתקת קישור