151. מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, ירושלים - בקשת שחרור ממעצר - 15.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  151. מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, ירושלים - בקשת שחרור ממעצר - 15.10.1942
כותרת משנה  אנגלית

151

מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, ירושלים

15.10.1942

(אנגלית)

בקשת שחרור ממעצר

 

מר מקפרסון יקר,

 

בהמשך לשיחתנו ביום שלישי 13 באוקטובר, אני מציע ששלושת העצורים הבאים ישוחררו לאלתר ממחנה מזרע:

1. סלמן; [1]

2. ילין;[2]

3. פוליאקוב.[3]

אנו משוכנעים לגמרי, שכל השלושה ניתקו כליל את קשריהם עם הארגון או הארגונים שאליהם השתייכו בעבר, ואנו מוכנים לערוב להתנהגותם הטובה בעתיד.

אם הממשלה אינה רואה דרך לשחררם ללא תנאי, ייתכן שתוכל לשחררם בערבות ולאפשר להם לעמוד תחת פיקוח משטרתי תקופה מסוימת, שבסופה ייבדק עניינם מחדש.

איני נדרש פה לפרטים של כל אחד מהשלושה, אבל אהיה נכון לספק לך מידע בעל פה אם הדבר יידרש.[4]

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] אברהם סלמן איש לח״י. נאסר ונכלא כמה פעמים וישב בעכו, ירושלים, מזרע ולטרון. שוחרר ב-1945 וחזר לפעילות במחתרת. בשנות ה-30 הקים סיעה לאומית בהסתדרות העובדים הכללית (בן-תור, עמ' 450).

[2] עוזי ילין, נכד דוד ילין. פעיל באצ״ל ואח״כ בלח״י. ב-1942 נאסר וישב במזרע ובלטרון שנה וחצי. לאחר השתדלויות רבות שוחרר למעצר בית ונאלץ להפסיק את פעילותו במחתרת (שם, עמ' 639).

[3] יעקב פוליאקוב (״פולני״). מפקד אצ״ל בהרצליה. עם הפילוג באצ״ל הצטרף ללח״י. היה עצור במזרע. עם רציחת אברהם שטרן בינואר 1942 פרש מפעילות בלח״י, אך היה אחד מחמשת מבוקשי לח״י. הסתתר במעלה החמישה ומשם הסגיר עצמו לבולשת הבריטית באמצעות איש ה״ההגה״ יהודה ארזי (חרובי, עמ' 64-63, 195).

[4] עניין התערבות מ״ש לא נתחוור.

 

העתקת קישור