150. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים - פנייה לשדיול עובדים - 12.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  150. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים - פנייה לשדיול עובדים - 12.10.1942
כותרת משנה  אנגלית

150

מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים

12.10.1942

(אנגלית)

פנייה לשדיול עובדים

 

אדוני,

 

בהמשך למכתבי מ-11.10.1942 ובו פנייה לשדיול עובדים למחצית התקופה השנתית מ-1 באוקטובר 1942 עד 31 במרס 1943, אני מתכבד להגיש בשם הנהלת הסוכנות את ההצעות הבאות להנפקת רישיונות עלייה לתקופה הנ״ל לפי הקטגוריות השונות למעט קטגוריה [1]:C

 

100

(A (I) A (IV) and A(V

50

(B (II

1,000

(B (III

300

D

 

 

בנאמנות שלך,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] להבהרת הקטגוריות השונות ר' מסמך 47 הע' 1.

 

העתקת קישור