149. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - על רישיונות העלייה ל-5,000 עובדים - 12.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  149. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - על רישיונות העלייה ל-5,000 עובדים - 12.10.1942
כותרת משנה  אנגלית

149

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

12.10.1942

(אנגלית)

על רישיונות העלייה ל-5,000 עובדים

 

הגשנו דרישה ל״שדיול״ של 5,000 ואמרנו שאין הוא משקף את כושר הקליטה הכלכלי אלא רק את חלקו. בנסיבות החריגות הנוכחיות נמנענו מבירור מפורט של אפשרויות התעסוקה לאור הביקוש המפורש לרבבות עובדים נוספים כאשר הגורם המגביל אינו כושר הקליטה אלא זמינות העולים ואמצעי התעבורה. הבהרתי הסיכויים ליציאה נוספת מרוסיה ואפשרויות ההגירה מארצות המזרח ואולי גם מצרפת הלא-כבושה. הצעתי הקצאת מכסות נפרדות לסוגי עולים אחרים למכסת מחצית השנה. שרתוק

 

העתקת קישור