144. ישיבת הנהלת הסוכנות, ירושלים - אם ייפָתחו שערי רוסיה - 11.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  144. ישיבת הנהלת הסוכנות, ירושלים - אם ייפָתחו שערי רוסיה - 11.10.1942
כותרת משנה  בוקר, מכסת עלייה

144

ישיבת הנהלת הסוכנות, ירושלים [1]

11.10.1942

(בוקר)

אם ייפָתחו שערי רוסיה

 

מכסת עלייה

 

מר שרתוק: יש צורך להגיש את הצעתנו בדבר מכסת העלייה למחצית השנה שהחלה מאחד באוקטובר. מהממשלה ביקשו מאוד שלא נשהה את הדבר, כי קרה איחור בעונות האחרונות. עמדנו בפני הבעיה אם לערוך חקירה מפורטת ומדוקדקת של שוק העבודה כמו שהיינו רגילים לעשות, להגיע לידי סיכום מלא של יכולת הקליטה, או לדרוש מספר מסוים שיתקבל על הדעת. החלטנו לא להיכנס לחקירה מפורטת, כי אם לערוך חשבון. אפשר להגיע לכמה וכמה רבבות[2] וברור שלא יתנו לנו רבבות סרטיפיקטים. אנחנו גם לא נוכל להוכיח שנוכל להביא רבבות עולים.

המוצא שהגענו אליו הוא שאנחנו נאמר שאנחנו מציעים להסתלק מהדרך הרגילה - עריכת חשבון מפורט, הערכה מדוקדקת של יכולת הקליטה. אנחנו מניחים שהמחסור בידיים עובדות מוסכם בינינו ובין הממשלה. אנחנו מסתמכים על מה שאמר מר מילס לפני זמן קצר לד"ר יוסף, שלצבא יהיה צורך בקרוב ב-35,000 פועלים. הגורם המגביל אינו עתה יכולת הקליטה אלא מציאות אנשים הבאים בחשבון לעלייה ואפשרות להעביר אותם, ואנחנו מבקשים מספר רישיונות שיהיו רק שבר ממספר זה, של הערכה זו, אבל אנחנו חושבים שזה מספר רישיונות שאפשר להכניס בשים לב לסיכויים המעשיים שישנם בתקופה הקרובה, ואנחנו שומרים לנו רשות לבקש ״שדיול״ נוסף אם תיראה לנו אפשרות עוד עולים.

אני מציע לבקש 5,000 סרטיפיקטים בהנחה שאם באמת ייפָתחו שערי רוסיה וטהרן תתמלא מספר גדול של יהודים, נגיש דרישה נוספת. אנחנו מזכירים כל אפשרות חדשה, גם של צרפת הבלתי נכבשת.

 

גרינבוים הציע לדרוש מכסה של 10,000 סרטיפיקטים בהנחה שהדבר יעודד את הפולנים להתיר לפליטים יהודים ברוסיה לצאת לטהרן ולהגיע לארץ-ישראל, שכן באופן זה יימָנעו מלהחזיר אזרחים פולנים אלה לפולין אחרי המלחמה.

 

מר שרתוק: אנו לא נוכל להגיד לפולנים שיש לנו סרטיפיקטים. אני מניח שהממשלה לא תיתן מספר זה אלא עד 2,000 רישיונות. אנחנו נוכל לומר לפולנים, וצריך לומר להם, שיש לנו ביטחון שכמה יהודים שתביאו, אנחנו נשיג בשבילם סרטיפיקטים.

 

הערות:

[1] סדר היום: 1. מכסת עלייה. 2. ויכוח על הדוח של מר בן-גוריון (מ״ש לא השתתף).

[2] עפ״י מכסות של ״הספר הלבן״ שלא נוצלו.

 

העתקת קישור