143. מכתב אל אליעזר קפלן, ירושלים - הקצאת מכוניות - 8.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  143. מכתב אל אליעזר קפלן, ירושלים - הקצאת מכוניות - 8.10.1942

143

מכתב אל אליעזר קפלן, ירושלים [1]

8.10.1942

הקצאת מכוניות

 

אבקשך לקרוא את תזכורתו של מ. יובל.[2]

כיוון שאינני מוסמך לתת בעניין זה הוראות ישירות, אין לי ברירה אלא להטרידך.

אם כזהו הסדר, שאין למחלקה המדינית זכות להשתמש במכוניות הסוכנות גם כשהן פנויות ועומדות באפס עבודה, אלא עליה לשכור דווקא מכוניות מבחוץ ולשלם בעדן כסף מלא - יש להודיענו זאת ונסתגל למצב. אך בשום פנים ואופן איננו מוכנים לקבל עלינו את ההתאמצות לשכנע מישהו בנחיצותה וחשיבותה של הפעולה אשר לשמה דרושה לנו המכונית כתנאי להשגתה. ואני מבקש לשחרר את אנשי המחלקה מחובה זו.

שתי הדוגמאות שמביא יובל בתזכורתו מראות לאיזו מידת גיחוך הגיע העניין.

אין המחלקה המדינית מוכנה להתווכח אם אפשר או אי-אפשר להסיע באוטובוס להר הצופים אורח חשוב שלה, שבא מהמדבר המערבי לבלות את חופשתו בירושלים תחת חסותה. כן אינה מוכנה להתווכח אם טוב עשתה שערכה פעם קבלת פנים לקציני סרפנד תמורת כל הכנסת האורחים שהיא נהנית ממנה באותו מחנה שבוע-שבוע.

נתתי הוראה לעובדי המחלקה לא להיכנס לשום בירורים כאלה אגב בקשת מכוניות.

 

הערות:

[1] מתוך העתק לא חתום.

[2] לא אותר.

 

העתקת קישור