142. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה אֶריק מילס, ירושלים - ילדי טהרן - 6.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  142. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה אֶריק מילס, ירושלים - ילדי טהרן - 6.10.1942
כותרת משנה  אנגלית

142

מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה אֶריק מילס, י-ם

6.10.1942

(אנגלית)

ילדי טהרן

 

אדוני,

 

1. אבקש להתייחס למכתבך מ-24 לספטמבר[1] בעניין הקצאת 800 רישיונות עלייה לילדים בטהרן. לפי המספרים האחרונים שבידינו, נמצאים עכשיו בטהרן כ-750 יתומים ועוד 180 ילדים אחרים. סך הכל הוא אפוא 930. גיל הילדים הללו בין 17-2. לפיכך אבקש כי תואיל בטובך לְתַקֵף את הרישיונות לילדים עד גיל 17 ללא קביעת גיל מינימלי.

2. לשכת עליית הנוער החליטה להעניק את שירותיה למשימה זו אף שאינה תואמת לגמרי את מסגרת פעילותה עד כה, שהרי הלשכה מעולם לא טיפלה עד כה בתינוקות בני פחות משנתיים, ובילדי גן ובית ספר עד גיל 14 טיפלה רק במקרים ספורים. אף על פי כן, הכינה עתה לשכת עליית הנוער תוכניות לטיפול בקבוצת הילדים כולה תוך שיתוף פעולה עם ארגונים שונים המטפלים בילדים. הצעד הראשון שאומרת לשכת עליית הנוער לעשות הוא להקים כמה מחנות קליטה, שבהם תבוצע בדיקה מקיפה של הילדים ויוענק להם טיפול ככל שיידרש והם יקובצו לפי גיל לצרכים החינוכיים והאחרים. לשכת עליית הנוער כבר הכינה רשימת מוסדות חינוכיים וחקלאיים, לרבות של ארגון ויצ״ו, לקליטת הילדים.

3. אבקש להוסיף, כי מספר מוסדות חינוכיים אחרים פנו ללשכת עליית הנוער וביקשו רישיונות הגירה כפי שנהגו עד כה מבלי להגיש בקשות ישירות לממשלה.

4. הנהלת הסוכנות היהודית תמימת דעים עם הדעה שהבעת במכתבך, כי שיבוץ הילדים במוסדות החינוכיים השונים יבוצע אחר בואם לארץ-ישראל.

5. הנהלת הסוכנות היהודית מציעה, כי בשלב זה יוקצו רק 700 רישיונות עלייה, טלגרפית לקונסול בריטניה בטהרן, שלידיו יגישו נציגינו בַּמקום רשימת שמות וכי היתרה של 100 רישיונות תישָמר למילואים.

 

בנאמנות שלך,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור