134. שיחת משה שרתוק עם קולונל דגלס-בראון, ירושלים - שיחה במפקדה הירושלמית - 18.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  134. שיחת משה שרתוק עם קולונל דגלס-בראון, ירושלים - שיחה במפקדה הירושלמית - 18.9.1942

134

שיחת משה שרתוק עם קולונל דגלס-בראון, ירושלים[1]

18.9.1942

שיחה במפקדה הירושלמית

 

1. מ.ש. פתח בהודעה, כי הדברים שאמר הגנרל לו ולד"ר יוסף על הרכב ותפקידי הבטליונים העברים הם מכה קשה. מהשיחה הקודמת עם ד.ב.[2] היה רושם ברור, שהבטליונים עתידים להיות בטליונים של חיל הרגלים במלוא מובן המילה. במפקדת המזרח התיכון דובר עם מ.ש. על ציוד קרב וציינו כי מחפשים מועמדים לפקד על הגדודים מבין הקצינים שיש להם ניסיון קרב. דברי הגנרל אינם בהתאם להנחות אלה כלל וכלל. ד.ב. ענה, כי בהתקבל הידיעות הראשונות על ההחלטה להקים בטליונים לא ידע יותר מאיתנו על הרכבם ועל הכוונות להעסיקם בתפקידי משמר. אחר כך קיבלו הוראות נוספות. מ.ש. ציין, כי לפי שעה לא חל שינוי במצב היחידות ופירושו של דבר ניוון נוסף ואיבוד האמון בהכרזה על הקמת הגדודים. ד.ב. הכחיש זאת ואמר, כי המפקדה מטפלת בהתמדה בהכנות להקמת הגדודים, פנו גם ללונדון בבקשות שונות. כשהמפקד הראשי ביקר כאן טיפל גם הוא עצמו בדבר. לפי התוכנית והתקן שעוּבַּד כאן יהיו הגדודים ממונעים ויהיה להם נשק יעיל. ועדה בוחנת הפועלת בקהיר מחפשת מועמדים לפיקוד והבחירה היא מבין קצינים מנוסים בקרב. נתקבלו הצעות של סֶמל ומשתדלים לבחור בהצעה מתאימה גם ליהודים וגם לערבים. ההצעה נמסרה לנציב העליון. בתקופה הראשונה יהיו המפקדים, סגניהם, האדיוטנטים. הסרג׳נט-מיור של הגדוד ואפסנאי הגדוד - בריטים.

2. מ.ש. סיפר על טיפולו במפקדת המזרח התיכון [בהיותו במצרים] להעברת החפרים לשירותים אחרים וביקש מד.ב. לעקוב אחר אופן ביצוע ההבטחה שהאנשים יגיעו הנה בזמן הקרוב ויתחילו להעבירם. במיוחד נדרשת תשומת לב לחפרים המפוזרים במספרים קטנים במפקדות שונות וכן לאלה שהם בעלי תפקידים קבועים במרכז החפרים שבקַסַסין. מ.ש. ביקש שאם לא תימָצא אפשרות לכלול את אלה בהעברה הכללית, הרי שיישארו שם בתור חיילים רגילים הנספחים לרגלים.

3. מ.ש. סיפר, כי בסיורו במצרים נתקל בתלונות של מפקדי יחידות הובלה שונות על שאנשים המגיעים מפלוגת ההובלה 68 אינם מאומנים כראוי למרות שהם שוהים בבית הספר לנהיגה 4-3 חודשי לימוד. מ.ש. הביע את אי-סיפוקו מרמת האימון והארגון של מחנה זה ותלה את הדבר בחוסר פיקוד יהודי (קצינים ומדריכים אחראים). כשהטירונים מגיעים ליחידות ההובלה אין הקצינים היהודים המפקדים על יחידות אלה רואים ברירה לעצמם אלא להתחיל באימונם בתוך הפלוגה ומכאן נובעים קשיים רבים. ד.ב. הבטיח לעיין בדבר מבלי לעמוד על הודעתו באחת השיחות הקודמות, שבראש פלוגת האימונים עתיד לעמוד ליטננט-קולונל. מ.ש. ביאר בפרוטרוט את דרישתנו ליחידות עבריות ומפקדים יהודים בכל צורות השירות.

4. בקשר לארגון פלוגת מובילי מים חדשה (מספר 11) העיר מ.ש., כי עומדים לחזור כאן על כל השגיאות שנעשו ביחידת מובילי המים מספר 5. התלונות על המצב בה לא פסקו עד שנתמנה יהודי לפקד על היחידה והפכוה לפלוגה עברית גמורה. מאז החלו כולם משבחים את הפלוגה ואת שירותה. אין עכשיו כל נימוק שלא למנות מפקד יהודי בראשית ארגונה של החטיבה החדשה. יש צורך לטפל באופן דחוף במינויים של יהודים גם לתפקידים האחרים.

5. על פלוגת הקמופלג', שיש בה כ-100 יהודים, מגיעות בלי הפסק תלונות. שורש הרע הוא גם כאן בעובדה שהפלוגה מעורבת. אין כל סיכוי שבתנאים אלה תיווצר רוח טובה. צריך ליצור פלוגה עברית ואם אין הדבר אפשרי הרי לפחות צריך לארגן מחלקה של יהודים שקציניה וסמליה יהיו יהודים. ד.ב. הבטיח להיכנס לעניין זה.

6. ד.ב. הבטיח לברר בהקדם את מצב הדרישה שלנו להגדלת תוספת המשפחה.

 

הערות:

[1] השיחה נתקיימה לפי בקשת מ״ש. נרשמה בידי משה יובל ב-1.10.1942.

[2] השיחה עם קולונל דגלס-בראון התקיימה ב-10.8.1942 (ר׳ לעיל מסמך 104).

 

העתקת קישור