130. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - הפרת הבטחות בריטיות - 11.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  130. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - הפרת הבטחות בריטיות - 11.9.1942
כותרת משנה  אנגלית

130

מברק אל יוסף לינטון,  לונדון

11.9.1942

(אנגלית)

הפרת הבטחות בריטיות

 

1. אתמול נועדנו אני ו[דב] יוסף עם המפקד הראשי לבקשתו. אמר כי נצטווה ליידענו בעניין תפקיד הרגימנט הארץ-ישראלי. התפקיד יהיה ״הגנת נקודות תורפה וקיום כוחות ניידים מקומיים״. האימונים והציוד של הגדודים ייקָבעו על ידי שלטונות הצבא לאור תפקידים אלה. בתשובה לשאלותינו התברר כי פירוש הדבר שמבחינת אימונים וציוד יהיו הגדודים הארץ-ישראלים נחותים מגדודים חדשים רגילים. הבענו אכזבתנו העמוקה והדגשנו כי

(א) לאחר שהמצאנו ועדיין ממציאים אנשים כה רבים ליחידות טכניות טהורות אנו סבורים שאנו ראויים לפחות לכך שחלק מאנשינו יוכלו לתפקד ביחידות לוחמות במלוא המובן.

(ב) הודעתו של גריג לא כללה שום התייחסות למעמד נחות והתפרשה על ידי הכל כי הוחלט להקים גדודי רגלים.

(ג) לאור הודעתו של גריג יצאנו בפנייה מיוחדת לבני עמנו שהרשימה אותם כי יש להם לפחות סיכוי להצטרף ליחידות לוחמות ממש מתוך הנחה כי ישתתפו במערכה.

מתחוור שהטעינום ועכשיו אנו מתלבטים אם עלינו לעודד גיוס בתעמולה כוזבת או לומר להם את האמת לאמיתה ובאופן זה לפגוע בגיוס.

2. המפקד הראשי השיב שאין הוא יכול אלא ליידע אותנו במדיניות שהותוותה במוסדות העליונים. אנו מציעים כי תכתוב לגריג ותאמר כי אינך יכול שלא להתרשם כי הכוונה הראשונית נהפכה על פיה ושוב אנו עומדים נוכח הפרת הבטחות. אתה קורא לשיקול מחדש ולביטול הפגיעה הבלתי נסבלת. מסור לחיים [וייצמן].[1]

 

הערות:

[1] בתשובה למברק זה הודיע לינטון, כי לואיס ניימיר העביר עותק של המברק לגריג וביקש להיוועד עמו.

 

העתקת קישור