129. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - חילופי יהודים בגרמנים - 9.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  129. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - חילופי יהודים בגרמנים - 9.9.1942
כותרת משנה  אנגלית

129

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

9.9.1942

(אנגלית)

חילופי יהודים בגרמנים

 

אדוני,

 

אני מתכבד להידרש לשיחה שהייתה למר בכר ולי, עם מר ניוטון[1] הבוקר בעניין חילופי אזרחים,[2] ולבקש כי תואיל לשגר מברק לשר החוץ על הפנייה שהגשנו.

הסוכנות היהודית מעריכה מאוד את ההוספה של שמות לרשימת המוחלפים, אך תכיר תודה אם לאור הנסיבות הנוראות שבהם חיים יהודים בימים אלה בשטחי הכיבוש הנאצי ולאור העובדה כי החילופים הנוכחיים הם כנראה האחרונים שייצאו לפועל לפני עונת החורף, תנוצל ההזדמנות כדי להבטיח את כניסת כל משפחות התושבים האיי״ם, בין אם הם אזרחים ובין אם לא, אשר נקלעו בשל המלחמה לשטחי אויב או לשטחים הכבושים בידיו, לארץ-ישראל. דבר זה יוליך להכללת הקטגוריות הבאות בתוכנית החילופים הנוכחית:

א. נשים וילדים, שעד כה לא היו מעולם בארץ-ישראל, של הורים אזרחי הארץ.

ב. נשים וילדים, שהם תושבים קבועים בארץ-ישראל, אך נקלעו למלחמה בשל ביקורם בחוץ לארץ.

ג. נשים וילדים, שמעולם לא היו בארץ-ישראל, של תושבים ארץ-ישראליים שטרם התאזרחו.

רוב האנשים הנמנים עם קטגוריות אלה אושרו על ידי הממשלה כראויים להיכנס לא״י לפי תוכנית איסטנבול.[3] כמה מהם, כפי שנתברר, נכללו ברשימות שהתקבלו מהממשלה הגרמנית ומכאן שאין לה כל התנגדות עקרונית להכללת מי שאינם אזרחים בתוכנית החילופים. לפי שניתן להבין, מספר האזרחים הגרמנים בארץ-ישראל, הממתינים עתה לחילופים, גדול מזה של הארץ-ישראליים אשר עד כה אושרו, וכי אי-שוויון דומה אפיין את תוכנית החילופים הקודמת, ולפיכך יש מקום לביצוע התוכנית הנוכחית לפי הקווים שנוסחו לעיל.

הסוכנות היהודית תכיר תודה אם בהעברת הפנייה שלעיל במברק לשר החוץ תצוין תמיכת ממשלת ארץ-ישראל בה. היא גם תכיר תודה אם שר החוץ יתבקש להעביר עותק של מברק זה לסוכנות היהודית בלונדון.

 

בנאמנות, משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

 

הערות:

[1] ר. ניוטון, פקיד בכיר במזכירות הראשית של ממשלת א״י.

[2] חילופי יהודים ארץ-ישראליים שנתקעו עם פרוץ מל״ע-2 בשטחי הכיבוש הגרמניים, באזרחי גרמניה בא״י (תושבי מושבות ה״טמפלרים״), שנכלאו כנתיני מדינת אויב (ר׳ פורת, עמ' 277-284).

[3] רשימת יהודים ארץ-ישראליים, שממשלת א״י הסכימה להחליפם בגרמנים ושמותיהם נשלחו לקונסוליה הבריטית באיסטנבול להנפקת תעודות מעבר. רשימות אלה נקראו ״רשימות איסטנבול״ (שם, עמ' 277, 546 הע' 2).

 

העתקת קישור