125. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - סיכום פגישה עם המזכיר הראשי - 4.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  125. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - סיכום פגישה עם המזכיר הראשי - 4.9.1942
כותרת משנה  אנגלית

125

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

4.9.1942

(אנגלית)

סיכום פגישה עם המזכיר הראשי

 

מר מקפרסון יקר,

 

סיכום קצר של הנקודות שהעליתי בפגישתנו אתמול אולי יהיה לתועלת.

1. הבעתי אכזבה קשה מהעמדה לגבי גדודי הרגלים הארץ-ישראלים כפי שהצטיירה מהשיחה שהייתה לד"ר יוסף ולי עם גנרל מק-קונל אתמול. הובא לידיעתנו, כי הגדודים מיועדים ל״הגנת נקודות רגישות והספקת כוחות מקומיים ממונעים״, וכי משום כך אימונם וציודם יהיה נחות בבירור מזה של גדודי רגלים רגילים. הבהרתי,

ראשית, כי מאחר שיהודים כה רבים משרתים ביחידות טכניות טהורות אין זה הוגן שאפילו מחלק קטן מהמגויסים היהודים שיהוו את הגדודים הללו יימנע המעמד המלא של יחידות לוחמות.

שנית, כי אם זוהי ההחלטה הרשמית, כי אז היה צריך להודיע זאת מלכתחילה ואז לא היה העולם נתון ברושם המוטעה שיצר סר ג׳יימס גריג בהצהרתו, כי הגדודים העומדים לקום עכשיו בארץ-ישראל יהיו גדודי רגלים מן השורה.

2. שמעתי בסיפוק, כי פניותי בעניין יציאת יהודים פולנים מברית המועצות ואמצעי תעבורה מטהרן, שהעליתי בפגישתנו ב-14 באוגוסט [1],1942 הועברה במברק לסגן שר החוץ.

3. הבהרתי כי בינתיים נמשך הזרם הקלוש של יהודים מברית המועצות לטהרן וכי 600 ילדים נמצאים עכשיו בטהרן או בדרכם לשם. על יסוד עובדות אלה דרשתי לנפק מייד מכסת הגירה לשלושת החודשים הנותרים של התקופה (יולי, אוגוסט, ספטמבר), שיהיו מורכבים ממספר מסוים של רישיונות מסוג [2]C ומ-800 רישיונות מסוג (3)D (ר' מכתבי למר מילס מ-1 בספטמבר 1942).

4. שמחתי לשמוע, כי בקשתי לסידורים מיוחדים למסעי ללונדון וחזרה הוכרה על ידי הממשלה כ״מובנת״ וכי עניין העדיפות נתון עתה כולו בידי סגן שר החוץ.

5. השמעתי את ההצעות הבאות לגבי יבוא ספרים והקצאת נייר, שדומה כי מצאת אותן בכללן כסבירות:

א. כי הציבור חייב להיות מיוצג בוועדה המחליטה אלו ספרים ניתן לייבא לארץ-ישראל וכי ייוועצו בסוכנות היהודית בנושא מספר החברים היהודים בוועדה.

ב. כי מן הראוי שהליך דומה יינקט לגבי הוועדה המחליטה על חלוקת הנייר בין הענפים העיקריים הנזקקים לו כגון עיתונים, ספרים, צורכי משרד, נייר עטיפה.

ג. כי מרגע שכמות הנייר שתוקצה לספרים תיקָבע, הסמכות לקבוע אלו ספרים יודפסו תוענק לוועדה מורכבת מיהודים בלבד, שחבריה ייבחרו בידי הסוכנות היהודית וימונו בידי הממשלה.

6. הבעתי תודתי על המידע לגבי הקמת חיל העזר הא״י להגנה וגדודי עבודה.

 

שלך בנאמנות,

משה שרתוק

 

הערות:

[1] לא אותר מידע על פגישה זו.

[2] עולים שיש להם סיכוי סביר למצוא תעסוקה.

 

העתקת קישור