124. מברק אל ב' לוקר, לונדון; א' לוריא, ניו-יורק - תפקיד הרגימנט הארצישראלי - 4.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  124. מברק אל ב' לוקר, לונדון; א' לוריא, ניו-יורק - תפקיד הרגימנט הארצישראלי - 4.9.1942
כותרת משנה  אנגלית

124

מברק אל ב' לוקר, לונדון; א' לוריא, ניו-יורק

4.9.1942

 (אנגלית)

תפקיד הרגימנט הארצישראלי

 

1. לפי הזמנת המפקד הצבאי הראשי[1] [בא״י] נועדתי עמו אתמול עם [דב] יוסף. הוא אמר כי נצטווה להודיע לנו על תפקיד הרגימנט הארצישראלי. התפקיד יהיה ״הגנת נקודות רגישות והספקת כוחות מקומיים ממונעים״. אימון וציוד הגדודים [״בטליונים״] ייקָבע בידי השלטונות הצבאיים בהתאם לתפקיד זה. בתשובה לשאלותינו נאמר שפירוש הדבר כי מבחינת ציוד ואימון יהיו הגדודים הארצישראלים נחותים בעליל מגדודי רגלים מודרניים רגילים. הבענו אכזבתנו הנחרצת והצבענו לפניו:

א) כי לאחר שנתָנו וממשיכים לתת אנשים כה רבים ליחידות טכניות טהורות אנו סבורים שאנו ראויים לראות לפחות חלק מאנשינו מרוכזים בגדודים המסוגלים למלא תפקיד של יחידות לוחמות במלוא מובן המילה.

ב) כי הודעת גריג לא כללה שום התייחסות למעמד נחות והותירה רושם כללי כי ההחלטה שהתקבלה הייתה להקים גדודי רגלים של ממש.

ג) כי על יסוד הודעת גריג יצאנו לבני עמנו בפנייה מיוחדת שנתנה להם יסוד להאמין כי לפחות הפעם נפתח להם סיכוי להצטרף ליחידות לוחמות תוך סיכוי להשתתף במערכה. עתה נמצא כי הולכנו אותם שולל וכי הועמדנו לפני השאלה אם עלינו לעודד התגייסות תוך סילוף האמת או לומר את האמת לאמיתה ולפיכך להניא אנשים מלהתגייס.

2. תשובת המפקד הצבאי הראשי הייתה שאין בידו אלא להביא לידיעתנו את המדיניות שהותוותה על ידי השלטון העליון. מציע שתכתוב לגריג ותבהיר שאינך יכול להימנע מהרושם שהכוונה המקורית שונתה ושוב אנו ניצבים לפני הפרת הבטחה. דרוש שיקול מחדש וביטול הנחיתות הבלתי נסבלת והבלתי מוצדקת. הודע לחיים.[2]

 

הערות:

[1] גנרל דגלס מק-קונל.

[2] המברק נשלח מלונדון לח״ו בארה״ב. בסופו נאמר: ״ניימיר שלח העתק לגריג וביקש פגישה״.

 

העתקת קישור