123. מברק אל ב' לוקר, לונדון; א' לוריא, ניו-יורק - הצלת יהודי פולין שבברית המועצות - 3.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  123. מברק אל ב' לוקר, לונדון; א' לוריא, ניו-יורק - הצלת יהודי פולין שבברית המועצות - 3.9.1942
כותרת משנה  אנגלית

123

מברק אל ב' לוקר, לונדון; א' לוריא, ניו-יורק[1]

3.9.1942

 (אנגלית)

הצלת יהודי פולין שבברית המועצות

 

 סבור שהכרחי לרכז כל המאמצים כלפי ממשלות אמריקה בריטניה וברית המועצות להצלת היהודים הפולנים בברית המועצות. האווקואציה לפי ההסכם הרוסי-פולני נשלמה למעשה. בין 130,000 אנשי צבא ואזרחים לרבות נשים וילדים שיצאו מברית המועצות רק 6,000 יהודים בשעה שלפי מקורות פולנים רשמיים נרשמו 140,000 יהודים פולנים בשגרירות קוויבישב ואלה מהווים בין מחצית לשליש סך הפליטים היהודים שהם שליש מכלל הפליטים הפולנים. בלי קשר להסכם האווקואציה החדש יש לפנות לממשלות בעניין יציאת היהודים. המכשול העיקרי הוא טענת הסובייטים כי לפי משאל העם ב-1939 סופחו השטחים [של פולין המזרחית] לברית המועצות והיהודים ומיעוטים אחרים נעשו אזרחים סובייטים. רק הפולנים יכולים לשַמר את אזרחותם כמחוות חסד. יצוין כי אותה התייחסות       נקוטה לגבי פולין המערבית וכן יהודים שנעצרו בשל סירובם לקבל אזרחות סובייטית ושוחררו לאחר ההסכם הרוסי-פולני. היהודים הם הסוג היחיד המבקש לעזוב והדבר נמנע ממנו. מצב אזרחותם הלא ברור לא מקל על מצבם הממשי מבחינת יחס השלטונות אליהם כאל יסוד זר ובלתי נקלט והם חשופים לרעב, מחלות ופגעי הטבע ומתקשים להשיג את הסעד הפולני המצומצם. רובם המכריע אינם מנוצלים למאמץ המלחמה. לא מציע לעורר שאלת תקפוּת המשאל אך יש להדגיש תקדים ליטא שם אחרי משאל הותר ל-5,000 לעזוב בלי שים לב לאזרחותם. יהיה ההיבט המשפטי אשר יהיה מן ההכרח לדרוש חופש יציאה של יהודים מסיבות הומניטריות שכן היציאה היא הדרך היחידה להצלת חייהם וגם תאפשר למי שיובאו לארץ-ישראל להצטרף למאמץ המלחמה המשותף. ידידים פולנים דורשים גם מאמצים ליציאת יהודים לארצות אחרות מחוץ לארץ-ישראל. העניין דחוף ביותר שכן החורף מתקרב. סבור שלאור המחסור החמור בכוח אדם בארץ-ישראל הקצאת רישיונות אפשרית אם זמינות אמצעי תחבורה תמומש מציע מאמץ עיקרי ישיר להשגת התערבות אמריקנית-בריטית. הציר האמריקני בטהרן הודיע לדובקין כי העביר מכתבים ודוח לסטייט דפרטמנט.[2] משה שרתוק

 

הערות:

[1] מברק זה העביר ברל לוקר מלונדון לארתור לוריא בניו-יורק עבור ״וייצמן בן-גוריון גולדמן חברים אמריקנים״.

[2] לוקר הוסיף שם: ״ברודצקי ולוקר משתדלים להיפגש עם [שגריר ברית המועצות] מאיסקי. מציע נקיטת צעדים דומים בוושינגטון״.

 

העתקת קישור