122. מכתב אל מנהל מח' ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים - רישיונות עלייה - 1.9.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  122. מכתב אל מנהל מח' ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים - רישיונות עלייה - 1.9.1942
כותרת משנה  אנגלית

122

מכתב אל מנהל מח' ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים

1.9.1942

 (אנגלית)

רישיונות עלייה

 

אדוני,

 

אבקש להתייחס למכתבי מ-10 ומ-21 ביוני 1942, הראשון בעניין שדיול העובדים והשני בעניין רישיונות עלייה לסוגי עולים אחרים למחצית השנה השוטפת.[1]

2. בהודעה בעיתון הרשמי נמסר על מכסה של 700 רישיונות לעולים יהודים לשלושת החודשים הראשונים של התקופה הנוכחית. לסוכנות היהודית הוסבר בשעתה, כי המצב ייבָּדק בסוף אותה תקופה וכי אם הנסיבות יאפשרו, תוענק מכסה נוספת לשלושת החודשים הנותרים.

3. הסוכנות היהודית מבקשת עכשיו להנפיק מכסה לחודשים יולי-ספטמבר 1942, על יסוד העובדות שהובאו במכתבים הנ״ל.

4. אשר לשדיול העובדים, המצב הוא כי כל הרישיונות שהונפקו לפי מכסת שלושת החודשים הנ״ל כבר נמסרו, בעוד שלפי המידע שבידינו ממשיכים פליטים יהודים פולנים להגיע בימים אלה מברית המועצות לטהרן וצפויים להגיע בעתיד.

5. בעניין עליית נוער אבקש להזכיר, כי במכתבנו מ-21 ביוני לא נקבנו בשום מספר מסוים לגבי סוג זה, אלא אמרנו כי הבקשה תוגש לך במרוצת הזמן על ידי משרד עליית הנוער. הסיבה לכך הייתה כי המצב בתחום זה באותו זמן לא היה ברור. עתה מצויים כ-600 ילדים שהתקבצו בטהרן ונוספים צפויים להגיע בקרוב מברית המועצות. לפיכך מבקשת הסוכנות היהודית לתמוך בבקשת משרד עליית הנוער ל-800 רישיונות מסוג [2]B3 לילדים אלה ולנוספים.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] המכתב הראשון - ר' לעיל מסמך 12. המכתב השני לא אותר.

[2] תלמידים שנתקבלו במוסד חינוכי והחזקתם מובטחת.

 

העתקת קישור