120. מברק אל צפורה שרתוק, טהרן - מסע ילדי טהרן - 29.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  120. מברק אל צפורה שרתוק, טהרן - מסע ילדי טהרן - 29.8.1942
כותרת משנה  אנגלית

120

מברק אל צפורה שרתוק, טהרן

29.8.1942

 (אנגלית)

מסע ילדי טהרן

 

 בעקבות פניות פה נמסר לי שהמסע יתאפשר בראשית ינואר [1943].[1] היכוני. קצין הצי הבכיר במפרץ [הפרסי] נצטווה להתקשר איתך. מנסה להעביר כסף. הבריקי אם הסכום מירושלים התקבל ואם בכוונתך ללוות את הילדים או לחזור ליבשה. באהבה משה שרתוק

 

הערות:

[1] על מסע ״ילדי טהרן״ לא״י ר' לעיל מסמך 85, הע' 2.

בהרצאה שנשא מ״ש ב-15.6.1950 לפני מפקדי הנח״ל, אמר בין השאר: ״כאשר היינו צריכים להביא אלף ילדים מטהרן, הם הגיעו אז מרוסיה, פליטי פולין, וצריך היה להביא אותם לארץ-ישראל, לא רק שעיראק סירבה לתת להם לעבור, אלא סירבה אפילו לשלוח קבוצה קטנה של רופאים ואחיות. אישה אחת ויחידה [צפורה שרתוק] בכל הארץ הצליחה להשיג ויזה לעיראק. הילדים נסעו בים שישה שבועות, מפני שעיראק לא נתנה להם לעבור״.

 

העתקת קישור