116. מכתב אל וַלטר פּרויס, ירושלים - בעיות גיוס - אין תאריך
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  116. מכתב אל וַלטר פּרויס, ירושלים - בעיות גיוס - אין תאריך

116

מכתב אל וַלטר פּרויס, [1]ירושלים

אין תאריך

בעיות גיוס

 

א.נ.

 

הנני לענות על מכתבך מאתמול.[2]

עניין גיוסו של מר איזק מהקה״ק אינו כה פשוט כפי שהוא נראה לך. אילו הייתה זו שאלה נפרדת, הייתי מסכים בהחלט שאין הצדקה לאי התגייסותו. אבל שאלתו כרוכה בשאלה אחרת, וזוהי הסיבה להארכת המועד.

דרשנו מהקה״ק לשחרר מעבודה את מר יעקב טשרנוביץ [צור] למען יוכל להתמסר להנהלת התעמולה לגיוס בעיתונות ובאסיפות. הקה״ק הסכימה לשחררו בתנאי אחד - דחיית התגייסותו של מר איזק, באשר אינה יכולה בשום פנים לוותר על עבודת שניהם בעת ובעונה אחת. כיוון שראינו חשיבות רבה בכניסת מר טשרנוביץ לעבודת הגיוס, הסכמנו לתנאי ולפי זה ניתנה ההוראה.

אני משער, ששמת לב להטבה הניכרת מאוד שחלה בפרסום ענייני הגיוס במשך השבועות האחרונים. הטבה זו היא פרי פעולתו של מר טשרנוביץ. הקה״ק היא מוסד שעלינו להתחשב בצרכיו לא פחות משאנו מתחשבים בצורכי איזה משק חקלאי או בית חרושת. אם לקחנו מהמוסד עובד אחד, שמילא בו תפקיד אחראי, איננו יכולים לסרב לו אם הוא עומד על כך שנשאיר לו עובד אחר היכול במידת מה למלא את מקומו של העובד שהלך.

הוראתי מוכרחה, אפוא, להישאר בעינה.

לבסוף אעיר, כי לא הרי זכות ועדת הגיוס הירושלמית להתערב בפוליטיקה כזכות המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית להתערב בענייני גיוס.

 

בכבוד רב,

הנהלת הסוכנות היהודית

משה שרתוק

 

הערות:

[1] וַלטר פרויס, כלכלן. עלה מגרמניה ב-1922. עובד הוה״פ של הסתדרות העובדים. נראה שבשלב הנוכחי היה חבר ועדת הגיוס בירושלים. לימים ממייסדי ביה״ס למשפט ולכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

[2] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור