115. מכתב אל מרכז ההתגייסות - חיילות אימהות - 16.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  115. מכתב אל מרכז ההתגייסות - חיילות אימהות - 16.8.1942

115

מכתב אל מרכז ההתגייסות

16.8.1942

חיילות אימהות

 
עם יציאת המחזור האחרון של החיילות ממחנה האימונים במקומות השירות הפעיל, פנו אלי כמה חיילות, אימהות לילדים, שנצטוו לצאת למצרים, וטענו שבשעת התגייסותן הובטח להן על ידי לשכות הגיוס שלנו שיסודר דבר שירותן בתחומי הארץ, למען תישארנה קרובות למשפחותיהן.

יש בדעתי להציג בפני השלטונות המתאימים קביעת נוהג, שלפיו לא תישלחנה אימהות מתגייסות לחו״ל כל זמן שיש אפשרות לסדר את שירותן בארץ. עד עכשיו לא קיים נוהג כזה ולא היה כל יסוד להבטיח מה שהובטח לדברי המתגייסות.

אבקש לתת מייד הוראות לכל לשכות הגיוס ולגייסת הראשית להימנע מכל הבטחות כאלו. לא רק שאין להבטיח לאימהות שתישארנה קרובות לילדיהן, אלא יש להזהירן, שהן עלולות להישלח מחוץ לגבולות הארץ.

 

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור