114. מכתבים אל הרב אהרון זסלנסקי ואל מרכז ההתגייסות - חשש טריפה - 16.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  114. מכתבים אל הרב אהרון זסלנסקי ואל מרכז ההתגייסות - חשש טריפה - 16.8.1942

114

מכתבים אל הרב אהרון זסלנסקי[1] ואל מרכז ההתגייסות

16.8.1942

חשש טריפה

 

רבי הנכבד,

 

הנני לאשר את קבלת מכתב כב' מיום ה' באב.

ביררתי את עניין תלונתו והוברר לי כי באותה מסיבה למתנדבות, שסודרה במסעדה הקואופרטיבית, הוגשו למסובים רק תה ועוגות. נמצא שלמעשה סמי מכאן כל שאלה של מאכלות אסורים.

אך אף על פי כן, כדי לא לתת מקום לחשש טריפה שיש בו להטיל צל על פעולותינו נתתי הוראה שמעתה והלאה לא תסודרנה מסיבות כאלו אלא במסעדות כשרות או בכותלי מוסדות שאינם משמשים מקום קבע למאכל ולמשתה.

 

בכבוד רב

מ. שרתוק, המחלקה המדינית

 

 

 

מכתב אל המרכז להתגייסות

16.8.1942

 

מהמועצה הדתית שליד ועד הקהילה בירושלים פנו אלינו בתלונה על שמסיבת פרידה למתגייסות, שסודרה בשם הסוכנות היהודית, נתקיימה במסעדה בלתי כשרה.

הכוונה במקרה זה למסעדה הקואופרטיבית בירושלים. אף על פי שהכיבוד במקרה זה היה מורכב רק מתה ועוגות, עלינו להתחשב ברושם השלילי על הציבור החרדי של עצם סידור מסיבות רשמיות במסעדות בלתי כשרות.

כדי להימנע מהטלת צל והוצאת לעז על המוסדות המרכזיים ועל מפעל הגיוס, אבקש להימנע מכאן ואילך משימוש במסעדות בלתי כשרות למטרות כאלו. מסיבות שיש בהן כיבוד, המסתדרות מטעם לשכות הגיוס שלנו, צריכות להתקיים אך ורק במסעדות כשרות או בכותלי מוסדות שאינם משמשים בכלל מקום קבע למאכל ולמשתה.

 

בכבוד רב,

מ. שרתוק, המחלקה המדינית

 

הערות:

[1] אהרון יצחק זסלנסקי, מראשי ועד הקהילה ירושלים. אבי ראובן זסלני (שילוח).

 

העתקת קישור