104. שיחת מ"ש עם קולונל דגלס-בראון - תוכנית הבטליונים הארץ-ישראלים - 10.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  104. שיחת מ"ש עם קולונל דגלס-בראון - תוכנית הבטליונים הארץ-ישראלים - 10.8.1942
כותרת משנה  רשם: משה יובל

 104

שיחת מ"ש עם קולונל דגלס-בראון

10.8.1942

תוכנית הבטליונים הארץ-ישראלים

 

 רשם: משה יובל

 

בהקמת הבטליונים יתחילו מייד על ידי צירוף פלוגות ״באפס״ הקיימות. התוכנית היא להקים שני בטליונים יהודים ובטליון ערבי אחד. במידה שתתגייסנה 4-5 פלוגות חדשות, יתחילו בהקמת בטליון חדש. כל בטליון ימנה חמש פלוגות מחוץ למפקדת הבטליון. יקימו גם בטליון מפלוגות המשמר, אולם לא יערבבו פלוגות משמר עם פלוגות רגילות של חיל הרגלים.

משרת מפקד הבטליון פתוחה גם למועמדים יהודים. בקרוב יתחילו להגדיל את חלקם של קצינים יהודים בפיקוד על פלוגות. מקווים כי עוד בקרוב יתמנו כמה מפקדי פלוגות ל״באפס״ ומקווים שלא יהיו בהן יותר קצינים לא יהודים.

לבטליונים יהיו מצורפים כוחות מסייעים (״נושאי ברן״ וכו׳). אם הציוד יתקבל מהר, יקחו אנשים מ-.r.a.s.c [חיל ההובלה] ומיחידות אחרות לטפל בהם. אם הציוד יגיע לאט, יאמנו מועמדים מחיל הרגלים בשיטות הטיפול בהם.

הפלוגות תישארנה לעת עתה בתפקידיהן הנוכחיים, אולם ישתדלו לרכז פלוגות במידת האפשר, אחת בקרבת מקום לשנייה. לאחר שלב מסוים של הכנות יגיעו לאימונים של בטליון.

להערותינו ענה ד.ב.: הוא עיין בהצעתנו להעביר מַיוֹרים יהודים מ-.r.a.s.c לבטליונים אם יוכלו לוותר עליהם. ידונו גם בבקשות להעברה של חיילים משירותים אחרים. לא ידוע עוד מה יהיה הסמל, אולם מוכנים לדון בהצעה שלנו: סמלים מיוחדים לבטליונים הערבים וליהודים לחוד. כן ידונו בהצעות לקביעת הדגלים לבטליונים.

 

העתקת קישור