100. מכתב אל ישראל אידלסון, יגור - גיוס עצירי מאוריציוס - 9.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  100. מכתב אל ישראל אידלסון, יגור - גיוס עצירי מאוריציוס - 9.8.1942

100

מכתב אל ישראל אידלסון,[1] יגור

9.8.1942

גיוס עצירי מאוריציוס

 

ח.נ.

 

קיבלתי את מכתבך מ-28 ביולי. השאלה שאתה מעורר ידועה לנו היטב והנני לציין עובדות ושיקולים אחדים הקובעים את המצב:

א. כל עוד קיימת ועומדת ההחלטה לא להחזיר את גולי מאוריציוס לארץ ישראל, אין כל סיכויים להשיג את הסכמת השלטונות הבריטיים להעברת החיילים מבין גולים אלה מיחידות צ'כיות ליחידותינו. חיילים אלה הורשו לצאת את מאוריציוס בתנאי שייכנסו לצבא הצ'כי, זאת אומרת שבגמר המלחמה תהא הממשלה הצ'כית חייבת להחזירם לצ'כוסלובקיה ולא תהא כל התחייבות על הממשלה הבריטית להשאירם בא״י. עם מתן רשות להם לעבור ליחידות יהודיות בצבא הבריטי, מכירה בהם הממשלה הבריטית כעולים לארץ - וזה בניגוד למדיניות הקבועה והמוצהרת. ודאי ידוע לך, כי פעולתנו להחזרת גולי מאוריציוס נמשכת בכל המרץ. עד שפעולה זו תישא איזה פרי, אין לקוות לסידור העברת החיילים.

הנני להוסיף, כי הסברנו את מצב הדברים לחיילים שבאו ממאוריציוס, אשר עם כמה מהם נפגשנו ושוחחנו ארוכות.

ב. ביחס לחיילים היהודים בצבא הפולני, היה לנו מו״מ עם המפקדה הפולנית בדבר העברתם. תשובת הפולנים הייתה, שאילו היה קיים צבא עברי היו מסכימים לתת חופש לחייליהם היהודים להצטרף אליו. עתה, שאין צבא יהודי ואילו היחידות היהודיות הקיימות הן חלק בלתי נפרד מהצבא הבריטי, פירוש כניסת חייליהם היהודים לתוך יחידות אלו יהא ויתור הצבא הפולני על חייליו לטובת הצבא הבריטי - ולזאת לא יוכלו להסכים, מטעמים מובנים.

ג. אילו הושגה הסכמת הפולנים להעברה, אינני סבור שהיינו נתקלים בקושי רציני מצד הבריטים, ובלבד שהיו לנו רישיונות עלייה לתת לחיילים המועברים.

 

אנו עוקבים בתמידות את המצב בכל הכיוונים האלה, ואם יתחדש בזה משהו נודיעכם.

 

בברכה, מ.ש.

 

הערות:

[1] ישראל אידלסון (בר-יהודה) (1965-1895). יליד אוקראינה. עלה ב-1926. מראשי מפא״י ואח״כ ״התנועה לאחדות העבודה״. חבר קיבוץ יגור מ-1930. לימים ח״כ, שר הפנים ושר התחבורה מטעם מפ״ם. מכתב מ״ש נשלח אליו כחבר ועדת הביטחון של הקבה״מ.

 

העתקת קישור