99. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - עצירי מאוריציוס - 9.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  99. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - עצירי מאוריציוס - 9.8.1942

99

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

9.8.1942

עצירי מאוריציוס

 

נודע לי כי מפקד [מחנה המעצר] מאוריציוס פרסם ב-17 במאי את ההודעה הבאה:

״ממשלת בריטניה הסכימה להביא לא״י [ממחנה המעצר במאוריציוס] קרובי משפחה של תושבי א״י. רשימת אנשים אלה נמסרה לממשלה הבריטית שביקשה מהממשלה בא״י פרטים על מעמדם הכלכלי של הקרובים״.

בעקבות חקירה נמסר שהממשלה עדיין לא קיבלה שום בקשה שכזאת מלונדון. אנא ברר.

 

העתקת קישור