90. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - גיוס עובדים מיומנים - 27.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  90. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - גיוס עובדים מיומנים - 27.7.1942

90

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

27.7.1942

(אנגלית)

גיוס עובדים מיומנים

 

אדוני,

 

1. אני מבקש להתייחס למכתבך מ-27 ביוני 1942 בעניין גיוסם של אנשים המועסקים בייצור במחסנים צבאיים.

2. הסוכנות היהודית כבר קבעה הסדרים כדי לוודא שהתגייסות לצבא לא תפגע בעבודת מפעלים העוסקים בייצור מלחמתי. ועדות מיוחדות, המורכבות מנציגי יצרנים ופועלים, הוקמו לבדיקת ענייניהם של כל עובדי המפעלים שעליהם חלה קריאתה של הסוכנות היהודית להתגייס לצבא ה.מ. עד כה, ככל שמדובר בפועלים מיומנים, ההוראות שניתנו לוועדות אלה היו לא לדרוש מעובד מיומן להתגייס אם עבודתו נדרשת במפעל חרושתי כלשהו העוסק בייצור מלחמתי, או שעבודתו חיונית בכל מפעל אחר.

3. אשר לפועלים מיומנים-למחצה, מונח מעורפל כלשהו, מעלה הסוכנות היהודית את ההצעות הבאות:

א. אין מקום להתנגדות כלשהי להתגייסות פועלים שעליהם חל סיוג זה אם היצרן אינו סבור שהם דרושים לתפעול התקין של מפעלו.

ב. אין לדרוש מעובדים מיומנים-למחצה להתגייס אם היצרן מתנגד להתגייסות זו והוועדות שלנו מסכימות עמו.

ג. כל המקרים שבהם מתנגד היצרן לגיוס, והוועדה חולקת עליו, יובאו לפני המועצה לאספקה מלחמתית.[1]

4. אם ההליך שתואר לעיל יקבל את אישורך, אודה לך אם תיידעני בכך לאלתר, כדי לאפשר הוצאת הוראות פעולה לכל הוועדות.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] ר׳ מאבק א-1, עמ' 257, מסמך 75, הע' 16.

 

העתקת קישור