88. מכתב אל התאחדות החיילים המשוחררים, תל-אביב - גיוס קשישים - 24.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  88. מכתב אל התאחדות החיילים המשוחררים, תל-אביב - גיוס קשישים - 24.7.1942

88

מכתב אל התאחדות החיילים המשוחררים, תל-אביב

24.7.1942

גיוס קשישים

 

א.נ.,

 

ודאי שמתם לב להודעה הרשמית בדבר גיוס מספר פלוגות של חיל הרגלים, שתהיינה פתוחות למתנדבים קשישים ומיועדות לתפקידי משמר.

החלטה זו נתקבלה ע״י השלטונות הצבאיים כתוצאה מתביעתנו המתמדת לשחרר במידת האפשרות את פלוגות הרגלים הקיימות מתפקידי משמר למען תוכלנה להתכונן כראוי לתפקידי קרב.

גיוס פלוגות הקשישים פותח פתח רחב לשיתוף חברי התאחדותכם במאמץ המלחמתי הצבאי. הנני מסתמך על הפגישות שהיו לנו בנידון זה במשך ימי המלחמה ובייחוד על פגישתי האחרונה עם נציגיכם ד"ר לבונטין, ד"ר כצנלסון וד"ר יפה. הנני להביע את תקוותי כי תשתמשו בהזדמנות זו של שירות צבאי שניתנה לכם במידה רחבה ככל האפשר.

הנני להוסיף, כי אף על פי שבהודעה הרשמית נקבע גיל המתגייסים לפלוגות אלו עד 45, ידוע לנו כי כוונת השלטונות הצבאיים היא לגייס לפלוגות המשמר עד בני 50.

אשמח לשמוע על הצעדים שאחזתם בהם להמריץ את הגיוס בקרב התאחדותכם.

 

בכבוד רב ובברכת גיוס,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור