87. מכתב אל יהושע רדלר-פלדמן, ירושלים - אגודת ״המלחמה מלחמתנו״ - 22.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  87. מכתב אל יהושע רדלר-פלדמן, ירושלים - אגודת ״המלחמה מלחמתנו״ - 22.7.1942

87

מכתב אל יהושע רדלר-פלדמן,[1] ירושלים

22.7.1942

אגודת ״המלחמה מלחמתנו״

 

א.נ.

 

קיבלתי את מכתבך מיום 15 ח.ז., שבצירוף לו המצאת לי את תקנון האגודה ״המלחמה מלחמתנו״.

הנני רואה ברכה בהקמת ארגון כזה של עסקנים מתנדבים, אשר יכוון את לבו אל הציבור ויגייס את מרצו לתפקידי השעה הקשורים קשר ישיר במאמץ המלחמה של היישוב - יצירת אווירת גיוס, דאגה ועזרה לחייל העברי ולמשפחתו, הסברת פנים והכנסת אורחים לחייל הגר, שמירה על מוסרו וכבודו של היישוב בכל תחומי המאמץ המלחמתי ובכל שטחי הפגישה בין היישוב לבין צבאות בעלי הברית וכו׳.

שמתי לב במיוחד להסברתך, כי אין בכוונת הארגון החדש לפתוח בפעולה נפרדת מהפעולות הנעשות כבר בתחומים הנזכרים, אלא להפך, מגמתו היא להיות לעזר למוסדות קיימים, כגון לשכות הגיוס, הוועד הארצי והוועדות המקומיות למען החייל העברי וכדו׳. הייתי מוסיף ומפרט בין המוסדות הללו קודם כל את מרכז ההתגייסות וכן את הוועדה המרכזית לטיפול במשפחה ואת ועדות ההארחה לצבאות הזרים הפועלות בכל מקום בפיקוחה הישיר של המחלקה המדינית.

הנני מניח בבטחה, שלגבי כל המוסדות האלה ייקבעו יחסי זיקה הדדית שיבטיחו את מהלך עבודתכם במסגרת הפעולה היישובית המאורגנת.

 

בכבוד רב,

מ.ש.

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] יהושע רדלר-פלדמן (״רבי בנימין״) (1957-1880). איש ציבור, מסאי, מתרגם ועורך. יליד פולין. עלה ב-1907. פעיל בתחום יחסי יהודים-ערבים. מראשי הארגונים ״ברית שלום״ ו״איחוד״ ועורך ביטאון ״הנר״ של ה״איחוד״.

 

העתקת קישור