84. שיחה במִפקדה הראשית בירושלים - ציוד ואימונים ל״באפס״ - 21.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  84. שיחה במִפקדה הראשית בירושלים - ציוד ואימונים ל״באפס״ - 21.7.1942

84

שיחה במִפקדה הראשית בירושלים[1]

21.7.1942

ציוד ואימונים ל״באפס״

 

נוכחו: קולונל י. דגלס-בראון,[2] משה שרתוק, דב יוסף.

 

ה' שרתוק פתח את השיחה בהודעה כי הוא בא להציע הצעות בהתאם לסיפא של מכתב המפקדה אלינו, בו מודיעה המפקדה על נכונותה לנצל באופן מקסימלי את האפשרויות הקיימות לאימון נוטרים ושוטרים מיוחדים. אנו רואים את עצמנו נאלצים להסתגל למציאות של חוסר נשק נוסף, ויחד עם הדרישה שהנשק הדרוש יימצא עיבדנו תוכנית כיצד לנצל באופן מקסימלי את הקיים. התוכנית מניחה השבעה נוספת של שוטרים מיוחדים בערים בשביל היישובים החקלאיים. להשבעה זו חשיבות מיוחדת בגלל המחסור באנשים ביישובים החקלאיים, הן מפאת התגייסותם של רבים מהם לצבא והן בגלל היותם עסוקים בייצור בעל חשיבות למאמץ המלחמה. אם נדרוש מהם להיפנות לשם אימונים הרי יהיה זה על חשבון מאמץ המלחמה. בערים עוד עובדים על פי רוב בשעות רגילות והאנשים יוכלו להיפנות לאימונים מבלי להפריע באופן רציני לייצור. התוכנית הוגשה בהבטחה לתת הסברה נוספת אם יהיה צורך בכך.

מ. שרתוק עורר את שאלת הציוד והאימונים בפלוגות ה״באפס״. התאונן כי אם גם הוטב המצב בכמה פלוגות בזה שהתחילו להקדיש יותר זמן לאימונים, הרי אין ציוד מספיק לאימונים אלה וכן סובלים האימונים קשה בגלל הקשיים של העברת אנשים ממקומם למקום האימונים. דגלס-בראון ענה, שהוא בתור הקצין האחראי לאספקת הנשק חייב לדאוג שכל נשק העומד לרשותו יהיה מיועד בראש וראשונה בשביל החזית. הוא רמז שמשלוחי נשק הלכו לאיבוד, וודאי נסכים גם אנחנו כי עם כל הערכת המצב כאן הרי צורכי המדבר קודמים. הוא ממשיך במאמציו לתקן את המצב וודאי שצורכינו הם לנגד עיניו. דנו הרבה בזמן האחרון בתוכניות אימונים לפלוגות ה״באפס״ והוא יבקש ביאורים מהקצין הממונה על האימונים.

מ. שרתוק וד. יוסף עוררו את השאלה בדבר אפשרות לקבל לשירות גם טירונים שדרגת בריאותם ״C״,[3] וכן הפנו את תשומת לב דגלס-בראון לריבוי מספר המפוטרים בזמן האחרון. דגלס-בראון סיפר, כי מעתה יונהג סדר חדש בפיטורים אשר לפיו לא יפטרו אדם רק מפני שאינו מתאים ליחידה שהוא משרת בה, אלא יבחנו קודם את האפשרות להעבירו לשירות אחר, שהדרישות בו שונות. אותו נוהג יהיה לגבי קבלת מועמדים חדשים. מ. שרתוק העיר, כי אנו מעריכים את התיקון הזה אולם איננו יכולים להסתפק בו. דרישתנו היא להוסיף ענפי שירות כדי לגוון את האפשרויות של מגויסינו. הדרישה הדחופה ביותר היא למצוא אפשרות לקבל גם אנשים מדרגת בריאות ״C״.

דגלאס-בראון הודיע בתשובה לשאלה, כי הוא מעיין עתה בשאלות הקשורות בבית חרושת למילוי מוקשים ויודיע לנו את תשובתו.

לשאלה על עתיד פלוגות החפרים הודיע דגלס-בראון, כי לא שכח את דרישתנו על העברת האנשים האלה והפעולה נמשכת. הוא מסכים כי לא טוב להחזיק פלוגה במשך זמן ממושך במקום אחד, אולם שאלת הפלוגה בקפריסין, וכן פלוגות החפרים האחרות, קשורה בתוכנית גדולה יותר שפתרונה יבוא בקרוב. גם לפלוגת ״באפס״ יועברו החיילים המתאימים. כן רשם לפניו להביא בחשבון את החפרים והנמצאים במחנה קַסַסין [במצרים] והנספחים למפקדות שונות וליחידות לא עבריות.

לשאלה על תפקיד הקולונל סטופורד ענה דגלס-בראון כי הוא קצין מייעץ בלבד ואין לו סמכות ביצוע.

דגלס-בראון הבטיח לברר תלונתנו על אופן הגיוס של תורגמנים יודעי רוסית-אנגלית לשירות הצבא.

 

הערות:

[1] מסמך זה נרשם ב-28.7.1942, ככל הנראה בידי משה יובל.

[2] קולונל דגלס-בראון - מזכירו של ראש המפקדה גנרל מק-קונל.

[3] מתאימים ליחידות עזר תומכות לחימה.

 

העתקת קישור