82. מזכר אל אליהו ששון, ירושלים - הפעולה הערבית של ״השומר הצעיר״ - 17.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  82. מזכר אל אליהו ששון, ירושלים - הפעולה הערבית של ״השומר הצעיר״ - 17.7.1942

82

מזכר אל אליהו ששון,[1] ירושלים

17.7.1942

הפעולה הערבית של ״השומר הצעיר״

 

1. אנו מוכנים לתמוך בהוצאת האיגרות בתנאי שנעבור על החומר ונאשר אותו מבחינה מדינית, ובתנאי נוסף שלא תהא בו שום הבלטה של ״השומר הצעיר״ כתנועה המעוניינת יותר מיתר חלקי היישוב בשלום עם הערבים, בדומה לסגנון שנקטה הליגה [לידידות יהודית-ערבית] בפרסומיה.

2. עניין הסמינר עדיין צריך עיון.

3. התשובה שלילית.

4. יחסי שכנים - אך ורק במסגרת יישובית כללית ולפי תוכנית אחידה לכל הנקודות שבאזור.

יחסים עם האינטליגנציה - שוב באיזו מסגרת כללית כגון החוג שדיברנו עליו בתל אביב.

יחסים עם פועלים - במסגרת ההסתדרות.

הכלל, בכל העניינים האלה לא נוכל לתמוך בפעולה נפרדת, או מיוחדת של ״השומר הצעיר״, אך מובן מאליו ש״השומר הצעיר״ יוכל להשתתף בפעולות שתיעשינה במסגרות כלליות.

 

מ.ש.

 

הערות:

[1] אליהו ששון (1978-1902). יליד דמשק. עלה ב-1927. ראש המדור הערבי בממ״ד 1948-1933. לימים מבכירי משה״ח, ציר באנקרה, שגריר ברומא, שר הדואר ושר המשטרה. ר' דיוּוחוֹ על פגישותיו בסוריה ובלבנון בראשית 1942, אצ״מ Z 4/146312, ובספרו בדרך אל השלום.

במזכר זה נדרש מ״ש לארבעה נושאים במכתבו של אהרון כהן מ-29 ביוני אל אליהו ששון. אהרון כהן, מנהל המחלקה לפעולה ערבית בוועד הפועל של הקיבוץ הארצי ״השומר הצעיר״, הזכיר במכתבו זה את הבטחת הממ״ד לממן הוצאה לאור של איגרות הסברה בערבית מטעם מחלקתו, וכיסוי מחצית הוצאות הסמינר העיוני שעומדת מחלקתו לערוך. כן ביקש ״סיוע מוסרי וחומרי לטיפוח קשרים עם חוגים מסוימים בסוריה ובמצרים״ ו״תמיכה בפעולתנו באזורים כפריים (אזור בית-אלפא; הדרום; הרי אפרים; עמק חפר; הצפון), בקרב חוגי האינטליגנציה ובקרב הפועלים באזור יפו-רמלה-לוד״.

 

העתקת קישור