81. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - תעסוקת ה״באפס״ - 17.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  81. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - תעסוקת ה״באפס״ - 17.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

81

מכתב אל המִפקדה, ירושלים

17.7.1942

(אנגלית)

תעסוקת ה״באפס״

 

המפקדה הצבאית,

 

לפני חודשים מספר הוצאו כשמונים איש המשרתים בפלוגות ה׳׳באפס׳׳ הארץ-ישראליות, כולם יהודים, והוצבו במפעל למילוי מוקשים אי-שם בארץ-ישראל. היה ברור שההעברה בוצעה נוכח צורך מיידי, שבאותו מועד לא נמצא כוח אדם אחר למלאו. משום כך סברה הסוכנות היהודית כי אף שהאנשים שהתגייסו לשירות ב׳׳באפס׳׳ עשו זאת בהבנה ברורה שהם מיועדים לתפקידי הגנה פעילה בארץ-ישראל, אין מקום להתנגדות להעברה זו למפעל המוקשים לאור הנסיבות ששררו אז.

המצב השתנה עתה. חל גידול ניכר ביותר במספר המתגייסים בחודשים האחרונים והגיאות גוברת והולכת. בין המתגייסים הללו נמצאו כמה מאות בלתי כשירים לשירות ב׳׳באפס׳׳ והללו הועברו למסגרות אחרות. רבים מבין אלה עשויים בהחלט להתאים לעבודה במפעל המוקשים. בנוסף מצויים גם רבים אחרים שגיוסם נשלל בשל אי-התאמתם ליחידות לוחמות, אך גם הם עשויים לעבוד היטב במילוי מוקשים. בהקשר זה אני מפנה את שימת לבך למכתבי הרשמי-למחצה אליך מ-14 ליולי.[1]

הסוכנות היהודית מציעה, לפיכך, כי קבוצת אנשים מן הסוג המתאים תורכב בהקדם האפשרי מקרב המתגייסים החדשים לשם הצבה במפעל המוקשים, וכי חיילי ה׳׳באפס׳׳ המשרתים שם, שרובם צעירים וכשירים בעליל לתפקידי לחימה, יוחזרו לפלוגות הרגלים שלהם.

הסוכנות היהודית תכיר תודה אם תיידע אותה בהשקפתך בנושא זה.

 

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור