80. מזכר אל חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - הסכם עם הוועד היהודי האמריקאי - 17.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  80. מזכר אל חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - הסכם עם הוועד היהודי האמריקאי - 17.7.1942

80

מזכר אל חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים

17.7.1942

הסכם עם הוועד היהודי האמריקאי

 

בתשובה לשאלותי מלפני כמה זמן קיבלתי אתמול מאת מר דוד בן-גוריון את המברק הבא, שנמסר לנו בתוספת הוראה מהצנזורה, כי תוכן המכתב אינו ניתן לפרסום:

 

משה שרתוק הסוכנות היהודית ירושלים

ניו-יורק, 13.6.1942

ב-29 במאי הסכימו וייצמן וורטהיים על הנוסחה הבאה:

ראשית, לעזור להקים בארץ-ישראל, בשביל אותם היהודים שירצו לעלות ולהישאר שם, בית מובטח על פי החוק אשר בו, על ידי עלייה ורכישת קרקעות בלתי מוגבלת, הם יכולים לקוות שיהוו לבסוף את רוב האוכלוסייה ויוכלו לצפות לשלטון עצמי.

שנית, לגבי העתיד הקרוב, לעזור לקיום הזכויות של היהודים בארץ-ישראל לפי המנדט (נוסח תוכנית בזל).

דחיתי נוסחה זו. הנוסח שלי, שבא לאחר כך, אושר על ידי הוועד לשעת חירום ובכללו וייצמן. ב-22 ביוני שלחתי בדואר-אוויר מספר מסמכים הנוגעים לוועד היהודי האמריקאי. ב-8 ביולי שלחתי בדואר-אוויר הערותי לדיון שהיה בהנהלה.[1] מציע לדחות ההחלטה והבאת השאלה לוועד הפועל [הציוני] עד שיתקבל החומר. טלגרף אישור. דוד בן-גוריון

 

הנני להעיר כי מלשון המברק לא ברור אם כוונת הפסוק הראשון היא הקמת ארץ-ישראל כבית או הקמת בית בארץ-ישראל. נקטתי נוסח אחרון כמתקבל יותר על הדעת מתוך צירוף המילים. הנני מצרף נוסח המברק כפי שנתקבל באנגליה.

חברי ההנהלה יזכרו כי הוטל עלי לברר מפי מר בן-גוריון אם ובאיזו מידה כובל ההסכם את ידי ההנהלה. כן נתבקשתי לברר את יחסו של ד"ר וייצמן להסכם. מברקו של מר בן-גוריון נותן תשובה ברורה לשאלה השנייה. יש להניח כי החומר ששלח לנו מר בן-גוריון ואשר טרם נתקבל מכיל תשובה לשאלה הראשונה.

 

מ. שרתוק

 

הערות:

[1] המכתב, ממוען למ״ש, מובא בפלדשטין, עמ׳ 554-553.

 

העתקת קישור