79. מכתב אל אדוארד קית-רוֹץ', ירושלים - מאמר פרופ' ניימיר - 16.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  79. מכתב אל אדוארד קית-רוֹץ', ירושלים - מאמר פרופ' ניימיר - 16.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

79

מכתב אל אדוארד קית-רוֹץ',[1] ירושלים

16.7.1942

(אנגלית)

מאמר פרופ' ניימיר

 

יקירי קית-רוץ׳,

 

ודאי תזכור, כי לפני שבועות אחדים שוחחת איתי בעניין בקשתנו לקבלת רשות להדפיס עותקים של מאמרו של פרופ' ניימיר[2] על היהודים, שהופיע ב״המאה התשע-עשרה ולאחריה״.[3] עלי להתנצל על שהשתהיתי זמן רב כל כך בתשובתי, אך ודאי ידוע לך עד מה דחוק הייתי בשבועות אחרונים אלה.

זה עתה קראתי את מאמרו של פרופ׳ ניימיר ועלי לומר, כי זה מכבר לא קראתי דבר כה מקורי ונאור על נושא אשר כה רבות נכתב עליו. אני מבין את ספקותיך לגבי עיתוי ההדפסה מחדש, אולם נראה לי כי ערכו של מאמר זה כה רב עד שהוא מכריע כנגד כל שיקול אחר. אני סבור שהוא ישמש פוקח-עין לרוב הלא יהודים ואף ליהודים רבים מאוד. הייתי רוצה, במיוחד, שהוא ייקָרא על ידי פקידי ממשלה בארץ זו, הנדרשים דרך קבע לבוא במגע עם יהודים ואשר יש להם אך הזדמנויות מעטות לרכוש תובנה לנפשו של עמנו. המאמר יגרום להם, בלי ספק, לראות דברים באור חדש ויאפשר להם להתמודד עם קשיים פסיכולוגיים רבים המביכים אותם פעמים רבות בעבודתם. משום כך אני ממליץ בחום כי תאשר את הדפסתו מחדש של מאמר זה.

 

באיחולים לבביים,

שלך בכנות,

משה שרתוק

 

הערות:

[1] אדוארד קית-רוץ׳ (1954-1885). שירת בממשל המנדט בא״י מ-1920. מושל מחוז הגליל ואח״כ מושל מחוז ירושלים.

[2] לואיס ניימיר (1960-1888). היסטוריון, פרופ׳ באוניברסיטת מנצ׳סטר. מזכיר מדיני של הנה״ס בלונדון 1931-1927. בשנים הבאות המשיך לייצג את הנה״ס במגעים עם הפקידות הגבוהה בממשלה הבריטית.

[3] לא אותר.

 

העתקת קישור