74. מברקים אל יוסף לינטון, לונדון - ציפייה לעליית ילדים ממזרח אירופה - 13.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  74. מברקים אל יוסף לינטון, לונדון - ציפייה לעליית ילדים ממזרח אירופה - 13.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

74

מברקים אל יוסף לינטון, לונדון

13.7.1942

(אנגלית)

ציפייה לעליית ילדים ממזרח אירופה

 

למברקך מ-10 יולי[1] ראשית תלונתנו לגבי גיוס לצבא אינה מחסור בקיבולת שלמעשה אינה מוגבלת אלא אימונים לא מספיקים של ה״באפס״ והימנעות מיצירת גדודים שמניאה התגייסות לרגלים. שנית אנשים אינם מוצאים טעם רב בהצטרפות למשטרה המיוחדת שכן האימונים אינם מספיקים לחלוטין נשק לא קיים אם אלף גברים בתל אביב יתנדבו היום למשטרה המיוחדת לא קיימים גוף רשמי ומתקנים ממשיים לקבלתם ולאימונם. המיוחדים בתל אביב כיום משמשים רק להגנה סבילה פיקוח תחבורה וכו' אין בנמצא אפילו רובה אחד לעשרה אנשים. הצענו ב-8 יולי[2] למפקד הראשי השבעת 10,000 מיוחדים לרבות 5,000 בתל אביב ולספק אימונים הדרגתיים השיבו ב-10 יולי שום מלאי נשק נוסף אינו זמין לאימון מספרים גדולים של משטרת היישובים העברים או למשטרה המיוחדת אבל יעשו כל מאמץ לזרז אימוני משטרת היישובים תוך שימוש בציוד הזמין זה לא פותח סיכוי כלשהו להגדלת המשטרה המיוחדת. מבין שהצעתנו להקמת גדודים הועברה ללונדון בסוף מאי. אנא בדוק מה השתלשל הברק האם קיבלת העתק מכתבי לאוקינלק מ-17 באפריל.[3] שרתוק

 

*

 

עיכבנו בקשה חדשה לגבי ילדים עד ניצול 250 סרטיפיקטים ישנים שלא מומשו שבידי ברלס.[4] ברלס הודיע בשבוע שעבר כי מסע הילדים מרומניה ומהונגריה צפוי בקרוב. מרגע שהמסע הראשון יתחיל תגיש עליית הנוער בקשה [לסרטיפיקטים] לקבוצה חדשה מתוך [מכסת] שליש השנה הנוכחי. חיוני לזרז סידורים להבטחת מדינת חסות בארצות אחרות בדומה להסדרים עם רומניה והונגריה. בפברואר 1941 הודיעונו כי הוסכם עקרונית להכניס ילדים אך נתבקשנו לא לעשות דבר עד להסכם עם האמריקנים. דבר זה לא התממש עד יולי אז נותקו היחסים. היינו אמורים להגיש תוכנית מפורטת רק לאחר שסידורים עם אמריקה או עם מדינת חסות אחרת יושלמו על ידי השלטונות הבריטים. שרתוק

 

*

נמסר לנו באמצעות [חברת הספנות] ״עתיד״ שהקונסול הבריטי באיסטנבול הבריק לירושלים וביקש רשות להוציא רישיון ל״לילי״[5] ואנו נתבקשנו לתמוך. אין לנו חוות דעת של ברלס שאל אותו האם ״לילי״ שוחררה האם הכוונה לקחת את הילדים מנמל ההורדה או מאיסטנבול הברק תשובתו. שרתוק

 

הערות:

[1] המברק לא אותר.

[3] מאבק א-1, מסמך 108.

[4] חיים ברלס מנהל מחלקת העלייה של הסוה״י 1948-1929. חבר ועד ההצלה של הסוה״י והוה״ל, שהחל לפעול באיסטנבול ב-1942.

[5] על האונייה ״לילי״ ר׳ מאבק א-1, מסמך 129.

 

העתקת קישור